Forebyggelse

Social kapital

Social kapital handler om relationerne på arbejdspladsen – samarbejde, tillid og retfærdighed. Social kapital har betydning for kvaliteten af arbejdet og for trivslen på arbejdspladsen.

Er der et godt samarbejde, er der tillid mellem ansatte og ledelse, og oplever medarbejderne retfærdighed, når arbejdet skal planlægges, har man en høj social kapital på sin arbejdsplads.

Forskning viser, at evnen til at samarbejde på arbejdspladsen har stor betydning både for kvaliteten af arbejdet og for trivslen på arbejdspladsen. I brancher, hvor man arbejder med mennesker, og bruger sig selv i relationer til borgere, beboere eller patienter er det ekstra vigtigt, at samarbejdet er godt. Det betyder blandt andet, at medarbejderne kan være åbne om de udfordringer, de møder, og kan håndtere konflikter. Er samarbejdet dårligt er der ofte generelt dårlig trivsel på arbejdspladsen og flere konflikter mellem de ansatte. Meget tyder på, at det også har stor indflydelse på forekomsten af trusler og vold.

Fokus på kerneopgaven

Samarbejdet er vigtigt for arbejdspladsens kerneopgave. Kerneopgaven er uløseligt forbundet med dem, som modtager arbejdspladsens ydelser. I social- og sundhedssektoren er det først og fremmest borgere, beboere, og patienter, men også de pårørende. At holde fokus på kerneopgaven kræver, at de ansatte skal koncentrere sig om de opgaver og aktiviteter, som skaber værdi for de borgere og pårørende, de arbejder med. Det, som skaber værdi, er det, som får os til at trives, føle tryghed, kunne overskue hverdagen, indgå i livgivende relationer, føle glæde osv.

Alle medarbejdere på arbejdspladsen bidrager til kerneydelsen. Både ledere, de forskellige faggrupper i indsatsen, plejen eller behandlingen, servicepersonalet og det tekniske personale er med til at skabe værdi for borgere og pårørende.

Udvikling af den sociale kapital

På alle måder giver det god mening at arbejde med at øge den sociale kapital på arbejdspladsen.

Det tager tid og kræver en målrettet indsats, som inddrager både ledere og medarbejdere. Det er en god idé at begynde med at måle niveauet af social kapital. Det kan fx gøres som en del af den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV). BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig Administration har udviklet skemaer til at måle social kapital, som kan tilpasses den enkelte arbejdsplads. Efter måling kan ledere og medarbejdere drøfte nærmere, hvad de forstår ved social kapital på deres arbejdsplads. Hvad samarbejde, tillid og retfærdighed er for dem og betyder for den måde, de udfører deres arbejdsopgaver på.

Relationel koordinering – en variant af social kapital

I de senere år har begrebet ‘relationel koordinering’ fået en del opmærksomhed. Det er en amerikansk variant af social kapital, som den amerikanske forsker Jody Gittells har beskæftiget sig med. Hun har blandt andet foretaget flere undersøgelser, der bekræfter, at der er en klar sammenhæng mellem en høj grad af samarbejdsevne, god kvalitet og effektiv opgaveløsning.

Sidst opdateret: 13. februar 2024

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden