Forebyggelse

Risikovurdering

En risikovurdering gør det muligt at målrette forebyggelsen direkte i forhold til risikoen for vold. Der er forskellige metoder til at vurdere risiko.

Risikovurdering kan ske på flere niveauer:

Generel risikovurdering: Arbejdspladsen kortlægger de risici, der typisk er i forhold til de borgere, man arbejder med. Det kan være, at bestemte arbejdsopgaver eller bestemte steder i eller udenfor huset giver særlige udfordringer. Nogle faggrupper eller teams kan være mere udsatte end andre osv.

Risikovurdering med fokus på den enkelte ansatte: Arbejdsgiveren er opmærksom på at planlægge arbejdet på en måde, der tager hensyn til de ansattes kompetencer, anciennitet og samspil med borgerne. For eksempel at nyansatte får opgaver, der svarer til deres personlige og faglige kompetencer og får oplæring, inden de skal håndtere vanskelige situationer.

Risikovurderingen i forhold til den enkelte borger: Vurderingen kan tage udgangspunktet i beskrivelser i den pædagogiske handleplan eller plejeplan. Derudover kan personalet være opmærksomme på at aflæse borgerens signaler – det vil sige lægge mærke til sprogbrug, stemmeføring, kropssprog og adfærd. Medarbejderne skal have viden om, tegn på at der kan være optræk til voldsom adfærd.

Nogle af de mest brugte redskaber til risikovurdering er Trafiklysmetoden og Brøset Violence Checklist (BVC). BVC kan benyttes i kombination med med Mestringsskemaet, som er et samarbejds- og dialogredskab, der lægger vægt på at inddrage borgeren.

Borgerinddragelse i risikovurdering

Der er forskellige måder at inddrage borgerne i risikovurderingen. Mange sociale tilbud bruger spørgeskemaer, der tager udgangspunkt i borgernes tidligere erfaringer og oplevelser med vrede, vold og trusler. Ansatte og borgeren drøfter sammen, hvad der kan få borgeren til at reagere voldsomt, og hvordan personalet bedst kan støtte, hvis der opstår en voldsom situation.

Skemaerne benævnes forskelligt: forebyggelsesplaner, tryghedsplaner eller – skemaer, mestringsskemaer eller selvkontrolskemaer. Eksempler på skemaer:

Bo- og behandlingstilbuddet Lunden – tryghedsplan
De 2 Gårde – forebyggelsesplan
Psykiatrien, Region Nordjylland – Selvkontrol- og triggerskema

Sidst opdateret: 30. januar 2024

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden