Forebyggelse

Retningslinjer for forebyggelse af vold

Arbejdspladsens retningslinjer skal beskrive den samlede indsats for at identificere, forebygge, håndtere og drage læring af problemer med trusler og vold.

Offentlige arbejdspladser skal have retningslinjer for, hvordan de vil forebygge arbejdsrelateret vold både i og udenfor arbejdstiden. Det fremgår af Arbejdsmiljøloven og af den rammeaftale om trivsel og sundhed på offentlige arbejdspladser, som blev indgået ved overenskomsten i 2008.

I praksis betyder det, at kommunens eller regionens HovedMED-udvalg skal drøfte og udarbejde retningslinjer for en samlet indsats, der identificerer, forebygger og håndterer problemer med trusler og vold samt hvordan man løbende lærer af de episoder, der finder sted.

Retningslinjerne skal passe til arbejdspladsen

Udfordringer med voldsomme episoder er selvfølgelig forskellige, afhængigt af om der er tale om et ældrecenter, en døgninstitution for unge, et botilbud eller en psykiatrisk afdeling. Derfor er det en god idé at den enkelte arbejdsplads eller afdeling, ud over kommunens eller regionens overordnede retningslinjer, har sine egne tilpassede retningslinjer. Processen med at drøfte og udarbejde dem giver indsigt og ejerskab for medarbejdere og ledere. Og det er lettere at forstå og følge retningslinjerne, når personalet kan genkende de udfordringer, der er med vold, fra deres egen arbejdsplads.

På arbejdspladser, der ikke har en MED-struktur med ansvar for arbejdsmiljøarbejdet, skal indsatsen koordineres med arbejdsmiljø- eller sikkerhedsorganisationen. Læs mere om organisering af arbejdsmiljøarbejdet. Det er vigtigt at både ledelse og medarbejdere bakker op om retningslinjerne.

Retningslinjernes indhold

Mange arbejdspladser indleder deres retningslinjer med en hensigtserklæring i form af en vision for det voldsforebyggende arbejde. For eksempel “Borgere og medarbejdere har en fælles interesse i at forebygge vold”. “Vi accepterer ikke vold”. Herefter kan retningslinjerne med fordel struktureres under overskrifterne identifikation, forebyggelse, håndtering  i og efter situationen, læring:

Identifikation

 • Arbejdspladsens definition af fysisk og psykisk vold.
 • Hvordan risikoen for vold er kortlagt, for eksempel gennem APV og trivselsmålinger.
 • Brug af redskab til risikovurdering
 • Hvordan trusler og vold registreres på arbejdspladsen med henblik på analyse og læring af de voldsomme episoder.

Forebyggelse

 • Målsætning for forebyggelsesarbejdet.
 • Handleplan for arbejdet
 • Plan for evaluering af den voldsforebyggende indsats.
 • Introduktion af nye på arbejdspladsen.

Håndtering i og lige efter situationen

 • Aftaler om håndtering (fx brug af risikovurdering, metode til konflikthåndtering og hvornår man trækker sig og tilkalder hjælp).
 • Kriseplan
 • Procedure for anmeldelse til Arbejdstilsynet, forsikringen og politiet

Læring i dagene og ugerne efter og på længere sigt

 • Debriefing, eksempelvis et par dage efter
 • Aftaler om refleksion med kolleger og leder (også gerne med borger).
 • Opsamling og evaluering med henblik på læring efter voldsomme episoder (hvordan arbejdspladsen gør det, fx ved brug af en bestemt metode).

Af retningslinjerne bør det også fremgå, hvem der har ansvar for hvad (MED, ledelse, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant samt medarbejdere).

Både retningslinjer og handleplan for den voldsforebyggende indsats skal jævnligt evalueres og tilpasses. Det skal ske systematisk mindst en gang om året og kan endvidere ske løbende, når forholdene på arbejdspladsen ændrer sig. Tidspunktet for planlagt evaluering bør fremgå af handleplan og/eller retningslinjer.

Sidst opdateret: 30. januar 2024

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden