Identifikation

Registrering og analyse af voldsomme episoder

Ved at registrere og analysere episoder med vold får arbejdspladsen vigtig viden om karakteren og forekomsten af volden. Den viden kan bruges i det videre forebyggende arbejde.

For at kunne forebygge vold er det vigtigt at have et overblik over, hvilken form for vold der er på arbejdspladsen, og hvornår volden finder sted. Det kan man få ved at registrere volden og truslerne løbende og systematisk, når episoderne finder sted.
Registreringerne synliggør episoderne og er med til at skabe åbenhed om volden og det, den kan betyde for både medarbejdere og borgere. Registreringen er også vigtig, for at arbejdspladsen og medarbejderne kan dokumentere deres arbejdsforhold. Det kan for eksempel være vigtigt, hvis en medarbejder bliver sygemeldt efter at have været udsat for trusler.

Det skal være nemt at registrere

Mange arbejdspladser bruger papirskemaer eller elektroniske skemaer til registreringerne. Man kan også beskrive episoderne i en notesbog.

Nogle registrerer hver episode på sit eget skema. Andre registrerer for eksempel alle de mindre alvorlige episoder (niv, krads o.l.) på et samlet skema, når arbejdsdagen er slut. Og nogle kombinerer de to metoder. Det vigtigste er, at det skal være let for medarbejderne at komme til at udfylde skemaerne, og det må ikke tage for lang tid. Samtidig skal man selvfølgelig sikre sig, at oplysningerne giver et godt billede af, hvad der skete op til og under episoden – og af de konsekvenser, episoden umiddelbart havde for medarbejderen.

Analyse giver overblik

Det er vigtigt at samle op på og analysere registreringerne. Nogle steder er det lederen og arbejdsmiljørepræsentanten, som har den opgave i fællesskab. De fremlægger analysen på et personalemøde, for eksempel hver tredje måned, og personalet drøfter sammen forslag til nye forebyggelsestiltag, ændringer i arbejdspladsens retningslinjer for voldsforebyggelse eller justering af kriseplanen.

Et nærmere blik på registreringerne kan give vigtig viden om:

  • Hvor ofte møder medarbejderne vold og trusler?
  • I hvilke situationer?
  • På hvilke tidspunkter?
  • Hvilke medarbejdere rammes?
  • Hvilken form for vold bliver de udsat for?
  • Hvilke konsekvenser har volden for de medarbejdere, der bliver ramt?

Den viden kan man bruge til at tilrettelægge den voldsforebyggende indsats, så den præcist tager højde for de udfordringer, der er på arbejdspladsen.

Proceduren for registrering og analyse bør være klart beskrevet i arbejdspladsens retningslinjer for voldsforebyggelse.

Anmeldelse af vold

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde en arbejdsulykke til Arbejdstilsynet, hvis den fører til sygefravær ud over den dag, volden skete. Selvom der ikke har været sygedage, kan man vælge at anmelde episoden. De fleste arbejdspladser opfordrer til at anmelde alt det, der falder inden for definitionen af vold, og som medarbejderen oplever sig belastet af – uanset om der har været sygemelding eller ej.

Hvis der er tale om en personskade, skal arbejdsulykken også anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og arbejdsgiverens forsikringsselskab og i nogle tilfælde også politiet.

Læs mere om Anmeldelse af voldsomme episoder.

Sidst opdateret: 3. august 2021

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden