Forebyggelse

Nye medarbejdere på arbejdspladsen

Nye medarbejdere, elever og studerende i praktik har brug for introduktion til arbejdspladsen og arbejdet med at forebygge og håndtere vold.

Nye medarbejdere skal selvfølgelig introduceres til deres arbejdsopgaver. På arbejdspladser, hvor der er risiko for konflikter og vold, skal disse temaer også indgå i introduktionen.

Programmet kan for eksempel indeholde introduktion til:

  • Retningslinjer og handleplan for forebyggelse af vold
  • Plan for kollegial førstehjælp, når nogen bliver ramt af vold
  • Kriseplan
  • Procedurer for registrering og anmeldelse af vold
  • Håndtering af vanskelige situationer og konflikter
  • Brugen af alarmsystem.

Den nye medarbejders arbejdsopgaver skal svare til hans eller hendes kompetencer.

Det er en god idé, at arbejdspladsen – sammen med medarbejderen – lægger en plan for, hvordan og hvornår han eller hun bliver oplært til også at kunne indgå i arbejdsopgaver, som kan føre til konflikter.

Studerende og elever i praktik

Studerende og elever i praktik kan som andre nye medarbejdere risikere at blive udsat for vold. Derfor er det vigtigt, at de også bliver introduceret til, hvordan arbejdspladsen arbejder med at forebygge volden, får introduktion til kriseplan mv.

Studerende og elever kan også selv forberede sig på den hverdag, de skal være en del af. For eksempel ved at tale med praktikvejleder eller en kommende kollega. Det kan være en god ide på forhånd at spørge ind til arbejdspladsens erfaringer med vold, til borgergruppen, arbejdspladsens retningslinjer mv. Hvis en elev  på trods af alle forberedelser, bliver udsat for vold, skal praktiklæreren sammen med arbejdsmiljørepræsentanten og lederen på arbejdspladsen håndtere situationen og vurdere, hvilken hjælp der er brug for. Voldsomme oplevelser kan være med til, at man sætter spørgsmål ved sin faglighed, og kan påvirke studie og privatliv negativt. Derfor skal både uddannelses- og praktiksted tage det alvorligt, hvis en elev bliver ramt af vold.

Sidst opdateret: 30. januar 2024

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden