Forebyggelse

Mestringsskemaet i kombination med BVC

Mestringsskemaet er et samarbejds- og dialogredskab, udviklet med det formål skabe opmærksomhed på borgerens egne mestringsevner. Mestringsskemaet formulerer borgerens ressourcer og styrker og angiver handlemuligheder i vanskelige situationer, for både borger og personale, når borgeren er presset, i balance og i overskud.

Brøset Violence Checklist (BVC) er et redskab til risikovurdering. Det hjælper medarbejderne med at vurdere, om der er øget risiko for udadreagerende adfærd hos en borger inden for de næste 24 timer.

Brugt sammen gør de to redskaber det muligt at forudsige risiko for udadreagerende adfærd og forebygge, at situationen udvikler sig uhensigts­mæssigt. Risikovurderingsredskabet i BVC kobles med med Mestringsskemaets handlingsanvisende og borgerinddragende elementer.

Sådan bruges Mestringsskemaet sammen med BVC

Mestringsskemaet hjælper med at identificere og beskrive borgerens adfærd – og hvad der ligger bag. Hvad borgeren selv kan gøre, og hvilke indsatser medarbejderne kan iværksætte inden for fem mestringsniveauer.

Skemaet udfyldes sammen med borgeren. I fællesskab identificeres borgerens adfærd, når han eller hun er i sin habituelle tilstand, det vil sige vanlige tilstand (den gule række i skemaet), når borgeren har det godt og har overskud (de grønne rækker) samt når borgeren er presset oplever svære situationer og udfordringer (de røde rækker).

Det udfyldte skema kan hjælpe borger og medarbejdere med at fastholde normaltilstanden eller stige i mestringsniveau. I de grønne rækker er det muligt for borgeren at arbejde med håb og drømme for fremtiden.

Når borgeren får det svært, og mestringsniveauet falder, skal medarbejderne være opmærksomme på, om de skal lave risikovurderinger med BVC. Når en borger befinder sig i mestringsniveau 2, kan BVC være i brug, og i niveau 1 skal BVC være i brug. Metoden rummer nogle standardiserede indsatser, som skal sættes i værk, når der er øget risiko for en voldsom episode. Derudover fungerer de faglige indsatser i Mestringsskemaet som en indsatsplan for, hvordan medarbejderne kan støtte borgeren i at komme tilbage i sin habituelle tilstand.

Skemaet gør det også muligt at dele viden, så alle medarbejdere får bedre forudsæt­ninger for at hjælpe en borger, som har behov for det. Og det kan være med til at sikre, at der bliver uddraget læring af episoden for at undgå en lignende situation fremover.

Socialstyrelsen har afprøvet de to redskaber i et udviklingsarbejde på en række botilbud.

Sidst opdateret: 30. januar 2024

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden