Forebyggelse

LA2

LA2 er en samtale- og refleksionsmetode med elementer af både forebyggelse, håndtering og læring.

Med LA2 arbejder medarbejder og borger sammen om at forebygge og håndtere udfordrende adfærd samt lære af eventuelle episoder.

Metoden er inspireret af Low Arousal-tankegangen og recovery, hvor borgerens eget perspektiv på trivsel og vejen til et godt liv er afgørende. Endvidere indgår elementer fra Åben Dialog, som inddrager borgeren og borgerens netværk, og FIT, der giver en ramme for, at borgeren løbende giver feedback til medarbejderen om samarbejdet. LA2 understøtter samtaler om både tryghed og trivsel og om konflikter og voldsomme episoder.

I LA2 benytter borgeren og medarbejderen tre forskellige skemaer (Trivselsplan, Tryghedsplan og Læringsplan) til at kortlægge, forebygge, håndtere og skabe læring fra hhv. borgerens perspektiv og medarbejderens perspektiv.

 

Sidst opdateret: 3. april 2024

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden