Håndtering

Styrk trivsel og tryghed med konflikthåndteringsmetoden

Københavns Kommune har udviklet en ny konflikthåndteringsmetode til at forebygge og håndtere voldsomme episoder på skoler og fritidsordninger i kommunen.

Metoden hedder Styrk trivsel og tryghed (konflikthåndteringsmetoden) og handler om at forebygge og håndtere konflikter ved at arbejde systematisk med mistrivsel. Formålet er at styrke trivsel og tryghed for både børn og medarbejdere.

Der er allerede gode erfaringer med metoden, som ser ud til netop at øge trivslen hos børn og medarbejdere. Alt tyder også på, at konflikthåndteringsmetoden giver færre voldsomme episoder og arbejdsulykker.

Hvordan bruges metoden?

Konflikthåndteringsmetoden er opdelt i tre trin, der alle giver redskaber til at arbejde systematisk med mistrivsel blandt børn. Hvert trin rummer et skema, og Københavns Kommune har lavet videoer til trinene, der hjælper lærere og pædagoger i gang med at bruge metoden. Trinene er:

Trin 1 – Trivselsskema

Trivselsskemaet er et værktøj til at kortlægge og vurdere skolebørns trivsel, mistrivsel og konkrete konfliktsituationer. Værktøjet kan bruges til konkrete konfliktsituationer – både til at håndtere eksisterende konflikter og til at forebygge. I kan bruge skemaet i fællesskab i jeres team til at vurdere og håndtere konflikter.

Hent skemaet her.
Se skemaet forklaret i videoen her.

Trin 2 ­– Aftaleskema

Efter at have kortlagt og vurderet forskellige handlingsmønstre og konkrete konfliktsituationer i Trivselsskemaet skal Aftaleskemaet hjælpe jer med at komme fra vurdering til handling. Med Aftaleskemaet laver I en konkret handleplan, så alle i medarbejdergruppen ved, hvad de skal gøre, hvis en konflikt opstår.

Hent skemaet her.
Se skemaet forklaret i videoen her.

Trin 3 – Registreringsskema.

Nogle gange lykkes det ikke at forebygge en konflikt. Det betyder, at du eller en kollega kan være udsat for en voldsom episode. Voldsomme episoder – som slag, spark, spyt, verbale krænkelser eller skældsord – skal altid registreres.
Registreringsskemaet er et værktøj til at gå systematisk til registreringen af voldsomme episoder. Derudover er det også et værktøj til at få gennemtænkt, snakket om og bearbejdet den hændelse, du har oplevet.

Hent skemaet her.
Se skemaet forklaret i videoen her.

Metoden er relevant for mange

Konflikthåndteringsmetoden er oprindeligt udviklet på Københavns specialskoler, men er siden 2021 også blevet brugt på almenskoler og KKFO’er. Metoden er i høj grad brugbar på almenskoler, såvel som på specialskoler.

En af de skoler, der har fået glæde af Styrk trivsel og tryghed (konflikthåndteringsmetoden) er Kildevældsskolen, som sideløbende har været en del af Vold som Udtryksforms Arbejdsplads Laboratorium. Skolen har sat gang i flere forebyggende initiativer og har derigennem rykket sig langt på kort tid. Hvis du vil vide mere om Kildevældsskolens arbejde med voldsforebyggelse og -håndtering, kan du læse mere i denne artikel.

Sidst opdateret: 1. juli 2024

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden