Forebyggelse

Handleplan for det voldsforebyggende arbejde

Arbejdspladsens handleplan beskriver, hvordan ledelse og medarbejdere vil arbejde med at forebygge volden, og hvem der har ansvar for de enkelte tiltag.

En handleplan er med til at holde arbejdet med at forebygge vold på skinner. Handleplanen tager afsæt i arbejdspladsens retningslinjer for voldsforebyggelse, kortlægning (for eksempel APV) af risikoen for vold samt analysen af de voldsepisoder, der har været. Formålet med handleplanen er at løse de problemer, som er blevet synlige. Indholdet af handleplanen er derfor meget forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads og fra år til år.

Ud over tiltag i forhold til aktuelle problemer kan handleplanen også indeholde aftaler om, hvordan nye medarbejdere introduceres til arbejdspladsen, planer for kompetenceudvikling, planer for ændringer af indretningen, for indkøb af tekniske hjælpemidler m.m.

Eksempel på indholdet af en handleplan

  • Løbende drøftelse af voldsomme episoder eller nærved-hændelser, for eksempel hver 14. dag, og hvem der har ansvaret for, at det sker.
  • Supervision til de ansatte, for eksempel en gang om måneden, og hvem der har ansvaret for, at det sker.
  • Plan for fast introduktion af nyansatte og elever eller studerende, til deres arbejdsopgaver og til, hvad arbejdspladsen gør for at forebygge vold, samt hvad de selv kan gøre.
  • Mere fokus på samarbejde med pårørende med det formål at forebygge konflikter, og beskrivelse af, hvordan det skal ske.
  • Ny indretning af fælleslokaler.
  • Fælles temadag om forebyggelse, registrering og anmeldelse af vold.

Handleplanen og retningslinjerne for forebyggelse af vold skal evalueres og tilpasses minimum en gang årligt, og oftere, hvis der er behov for det. For eksempel hvis der sker mange forandringer på arbejdspladsen, eller hvis der er stor udskiftning i borgergruppen.

Tidspunktet for evalueringen bør fremgå af handleplan og retningslinjer. Når ledere og medarbejdere planlægger de forebyggende aktiviteter en gang om året, har de et fælles overblik over arbejdspladsens indsatser, aktiviteter og tidspunkter for evaluering.

Handleplanen skal justeres løbende

Handleplanen bør justeres løbende. Det bør ske, når noget ikke har fungeret optimalt i forbindelse med en voldsom episode. For eksempel, når der har været uklarheder om, hvem der skulle kontaktes, eller hvad man skulle gøre i situationen. Eller når en situation har været tæt på at udvikle sig voldsomt.

Hvis det skal lykkes at forebygge konflikter og vold, skal arbejdspladsen hele tiden drage læring af ’nærved-hændelser’, voldsomme situationer og de forandringer, der sker med borgeren i hverdagen. På den måde kan arbejdspladsen og de ansatte løbende måle, vurdere og kvalificere deres arbejde. Og erfaringerne kommer både de ansatte og borgerne til gode.

Sidst opdateret: 30. januar 2024

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden