Forebyggelse

Fysiske rammer og indretning

De fysiske rammer og indretningen af lokalerne har stor betydning for trivsel og tryghed for borgere og medarbejdere.

Bygninger og indretning spiller også en rolle i forhold til at forebygge vold og konflikter. Det er vigtigt, at ældrecentret, hospitalet, botilbuddet eller jobcentret er indrettet, så borgeren føler sig velkommen og godt tilpas. Og så medarbejderne føler sig sikre og trygge, når de er på arbejde.

Indbydende lyse, hyggelige omgivelser og god plads kan være med til at dæmpe konflikter og forebygge vold. Omvendt kan nedslidte og mørke lokaler med dårlig akustik påvirke stemningen under en samtale mellem en medarbejder og borger negativt. Er lokalerne små, kan det være svært at undgå at komme for tæt på en borger med udfordrende adfærd. Og hvis medarbejderen – og borgeren – ikke har mulighed for at slippe ud af lokalet uden at skulle kante sig forbi den, som de har en konfrontation med, kan situationen tilspidses yderligere.

Hvor stor vægt man skal lægge på fysiske rammer og indretning, når man vil forebygge vold, afhænger af, hvilke opgaver man løser, og hvilke borgerne man arbejder med. På nogle arbejdspladser er det nødvendigt at tage omfattende hensyn til medarbejdernes sikkerhed i indretningen. Andre steder kan man koncentrere sig mest om at skabe indbydende og hyggelige rammer.

Spørgsmål til indretningen

Her er nogle spørgsmål, som kan være relevante, når man skal vurdere indretning og sikkerhed:

  • Har borgerne særlige udfordringer, som de ansatte skal tage højde for i indretningen?
  • Er der flugtveje (til medarbejdere og borgere)?
  • Kan borgeren uden videre finde frem til den afdeling eller det kontor, hun har en aftale med?
  • Er der gode lys og lydforhold?
  • Skal knive og sakse gemmes af vejen, når de ikke er i brug?
  • Skal løse genstande som potteplanter og vaser fjernes, så de ikke kan blive brugt til at kaste med?
  • Skal de ansattes private billeder fjernes, så borgerne ikke kan identificere og måske true de ansatte med at skade deres familie?
  • Skal skrivebordet være så bredt, at borgeren ikke kan nå medarbejderen hen over bordet?

Alarmer og overvågning

På nogle arbejdspladser kan det være nødvendigt med elektroniske hjælpemidler som overfaldsalarmer, overvågningskameraer og kaldeanlæg via pc eller mobiltelefoner. Det kan være med til at skabe tryghed og sikkerhed for medarbejderne. Men det er vigtigt at undgå, at kontrol og overvågning kommer til at sætte sit præg på samværet og kommunikationen med borgeren.

Hvis en arbejdsplads ønsker at bruge alarmer og overvågning, bør ledere og medarbejdere drøfte hvad alarmerne kan, hvordan og hvornår de skal bruges, hvordan medarbejderne skal forholde sig, når alarmen lyder, hvordan alarmerne skal vedligeholdes mv. Det bør skrives ned og indgå i arbejdspladsens handleplan for voldsforebyggelse.

Alarmer og overvågningssystemer bør aldrig være det eneste initiativ mod vold.

Sidst opdateret: 30. januar 2024

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden