Håndtering

Fysiske metoder til at undvige, frigøre og fastholde

Viden om, hvordan man kan undgå et overgreb eller gøre sig fri fra en person, som holder en fast, kan skabe tryghed i hverdagen. Durewall-metoden og Den psykofysiske metode er to metoder til det.

På nogle arbejdspladser har de ansatte brug for at vide, hvordan de kan undvige et overgreb og frigøre sig fra en person, som holder fast i deres tøj, arm, hår o.l.  Der kan også være brug for at kunne fastholde personer, som har mistet kontrollen og er til fare for sig selv eller andre. Med optimale teknikker til det kan man i de fleste tilfælde fastholde en voldsom person på en måde, så hverken man selv eller borgeren kommer til skade.

Der er flere metoder til, hvordan man fysisk kan håndtere situationer med borgere, beboere eller patienter, der reagerer voldsomt. Durewallmetoden og den psykofysiske metoder er to af de mest benyttede:

Durewall-metoden

Durewall-metoden er inspireret af jiu-jitsu. Metodens hovedprincip er at bruge sine kræfter optimalt frem for maksimalt, og derved mindske konfliktniveauet og skadevirkningerne under en voldsom hændelse. Durewall-instituttet kalder også metoden for ’nænsom nødværge’ og ’humant selvforsvar’.

Metoden bygger på 10 principper, der er udformet for, at både den ansattes og brugerens krop (og psyke) skal lide mindst mulig overlast: 1. Mindst mulig kraft, 2. Balance, 3. Afstandstilpasning, 4. Ændring af friktion, 5. Bevægelsesenergi, 6. Naturligt bevægemønster, 7. Vejrtrækningsteknik, 8. Beskyttelse – pas på mennesket, 9. Bestemthed og 10. Hensyn.

Den Psyko-Fysiske Metode

I Den Psykofysiske-Metode trænes personalet både fysisk og gennem dialog og dilemmaøvelser. Den fysiske del består af træning i teknikker til at afværge, frigøre, pacificere og fastholde. Princippet er, at man skal gå med modstanden og ikke imod.

Den psykologiske del af metoden har fokus på en række temaer som signalaflæsning, kropssprog, vurdering af risiko, aggressionsdæmpende kommunikation, empati, omsorg, egne reaktioner, handlemuligheder før, under og efter konflikten, samarbejde i vanskelige situationer og juridiske aspekter (Straffelov, Psykiatrilov, og Servicelov).

Fastholdelse er sidste udvej

Brug af magt og tvang i form af fastholdelse skal altid være sidste udvej. Både Serviceloven, som gælder i kommunale og regionale botilbud, på ældrecentre mv., og Psykiatriloven, som gælder under indlæggelse på psykiatrisk hospital, understreger, at personalet skal gøre, hvad der er muligt for at få borgeren til at medvirke frivilligt.

Sidst opdateret: 30. januar 2024

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden