Forebyggelse

FIT – Feedback Informed Treatment

FIT er et dialog- og evalueringsredskab, der bruges i et samarbejde mellem borger og medarbejder.

Borgeren udfylder et kort spørgeskema i starten og i slutningen af en samtale eller et samarbejde. Skemaet måler på borgerens trivsel siden sidste kontakt.

Borgerens evaluering af samtalen eller samarbejdet sikrer, at medarbejderen får feedback om borgerens oplevelse og udbytte af samarbejdet, for eksempel måden at blive mødt, respekteret og forstået på. Medarbejderen kan, ud fra FIT-skemaerne og ved løbende at tale med borgeren om feedbacken, forbedre og justere sin praksis, så den tilpasses den enkelte borger.

FIT er et evidensbaseret redskab, som har vist sig virkningsfuldt til at øge borgerens mestringsevne og trivsel.

Sidst opdateret: 30. januar 2024

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden