Forebyggelse

Brøset Violence Checklist (BVC)

Risikovurderingsredskabet BVC forudsiger risikoen for vold inden for et døgn, ved at personalet registrerer borgerens adfærd ud fra 6 variable.

Brøset Violence Checklist (BVC) er et af de mest anvendte redskaber til risikovurdering. BVC har hidtil mest været benyttet på psykiatriske afdelinger. Flere og flere sociale tilbud anvender BVC eller redskaber, som er inspireret af det.

Forudsiger risikoen 24 timer frem

BVC bygger på antagelsen om, at aggressive og voldsomme episoder sjældent opstår, uden at der forinden har været en adfærd hos patienten eller borgeren, der indikerer, at han eller hun vil komme til at reagere aggressivt eller voldsomt i nær fremtid.

BVC har til formål at forudsige risikoen for vold 24 timer frem, for at personalet kan sætte tidligt ind med forebyggende tiltag, fx i form af øget kontakt, samtale og opmærksomhed.

Borgeren scores på 6 variable

Ved hjælp af BVC registreres borgerens adfærd ud fra 6 variable: Forvirring, irritabilitet, støjende adfærd, fysiske trusler, verbale trusler, angreb på ting eller genstande.

For hver variabel scorer personalet borgerne i et skema: 1, hvis adfærden er til stede, og 0, hvis adfærden ikke er til stede. Scoringen relaterer til borgerens sædvanlige tilstand og sker som regel flere gange i løbet af døgnet, fx på dagvagt, aftenvagt og nattevagt.

Når skemaet er udfyldt, lægges tallene sammen:

0 = lille risiko for aggressiv/voldelig adfærd

1-2 = moderat risiko for aggressiv/voldelig adfærd
Personalet bør sætte gang i forebyggende initiativer og lægge en plan for, hvordan

> 2 = høj risiko for aggressiv/voldelig adfærd
Personalet skal sætte gang i forebyggende initiativer og lægge en plan for, hvordan de vil håndtere en evt. voldsom adfærd.

Sidst opdateret: 30. januar 2024

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden