Metoder

Vi samlet en række af de mest benyttede og anerkendte indsatser og metoder til at forebygge og håndtere trusler og vold på arbejdspladsen. Vi beskriver de enkelte dele kort og henviser til litteratur og hjemmesider, hvor du kan finde mere viden.