Trafiklysmetoden (grøn, gul, rød)

Trafiklysmetoden – også kaldet grøn, gul, rød-metoden eller blinklyset – er en enkel metode til at læse borgerens signaler og beskrive personalets handlemuligheder.

Grøn, gul eller rød? Med trafiklysmetoden kan ansatte forholdsvis nemt registrere borgerens signaler: sprogbrug, stemmeføring, kropssprog og adfærd.

Redskabet består af et eller flere skemaer, der beskriver borgerens adfærd i henholdsvis ‘grøn’, ‘gul ‘eller ‘rød’ zone. ‘Grøn’ vil sige, at borgeren er i sin komfortzone, ‘gul’ betyder problemadfærd, og ‘rød’ er konfliktzone med truende eller voldsom fysisk adfærd.

Beskriver borgerens adfærd og personalets handlemuligheder
Nogle sociale tilbud bruger trafiklyset til en generel beskrivelse af borgerens adfærd. Andre beskriver borgerens adfærd på en række områder inden for hver zone. Det kan fx være i forhold til: fysisk adfærd/motorik, psykisk adfærd (sindsstemning, humør), sociale relationer, aktiviteter, ydre påvirkninger (fysiske rammer, lyde, lys).

Skemaet beskriver også personalets pædagogiske tiltag og handlemuligheder i de tre zoner, og hvordan de kan hjælpe borgeren tilbage i grøn zone.

Skemaerne er ofte en del af borgerens individuelle plan eller handleplan og indgår i det samlede pædagogiske arbejde på stedet.


Eksempler
Her kan du læse mere om, hvordan forskellige sociale tilbud benytter trafiklysmetoden:
Handicapcenter Sydøstfyn – risikoprofil
Børn- og ungdomstilbuddet Stjernehusene – trafiklysmetoden som pædagogisk værktøj/borger-APV
Det socialpsykiatriske botilbud Kær-Huset – borgerblinklys
Bo- og aktivitetstilbuddet Skrænten – risikovurdering
Center for Misbrug og Socialpsykiatri, Region Syddanmark

Eksemplerne er fra temahæftet Risikovurdering – et bidrag til voldsforebygelse. Vold som Udtryksform, 2014.

Udskriv
Del