Risikovurdering

En risikovurdering gør det muligt at målrette forebyggelsen direkte i forhold til risikoen for vold. Der er forskellige metoder til at vurdere risiko.

Når der er risiko for vold på arbejdspladsen, har arbejdsgiveren ansvar for, at risikoen bliver vurderet og skal træffe de nødvendige forholdsregler og beslutninger.

Det er ikke nyt for sociale tilbud for borgere med udviklingshæmning, psykiske lidelser, ældre med demens, udsatte unge m.fl. Men for mange er det nyt at arbejde systematisk med risikovurdering, så det bliver en del af fagligheden og er med til at lægge spor for den pædagogiske indsats på stedet.

Risikovurdering på flere niveauer
Man kan arbejde med risikovurdering på flere niveauer: I forhold til arbejdspladsen generelt, fx gennem systematisk registrering og analyse af voldsepisoder. I forhold til den enkelte medarbejder eller teamet, fx ved at afdække om kompetencer og erfaringer matcher opgaverne. Eller i forhold til den enkelte borger. Alle dele er vigtige.

Med vurderingen får man overblik over, hvor og hvornår risikoen er til stede. Det bliver muligt at forudsige konflikter og konfrontationer mellem borgere og ansatte, og dermed muligt at forebygge mere præcist og undgå, at situationerne opstår og udvikler sig.

Risikovurdering handler ikke kun om de ansatte tryghed og sikkerhed. Det handler også om at skabe mest mulig tryghed, trivsel og sikkerhed for borgerne, så de mestrer hverdagen bedst muligt.


Redskaber til risikovurdering
De mest anvendte redskaber er:

Trafiklysmetoden
Redskaber med særligt fokus på brugerinddragelse
Brøset Violence Checklist (BVC)

Læs mere
Risikovurdering – en introduktion. Vold som Udtryksform, 2015
Risikovurdering – et bidrag til voldsforebyggelse. Vold som Udtryksform, 2014

Se film om en række arbejdspladsers erfaringer med risikovurdering (9 minutter)

Udskriv
Del