Handleplan

Arbejdspladsens handleplan beskriver, hvordan ledelse og medarbejdere vil arbejde med at forebygge volden, og hvem der har ansvar for de enkelte tiltag.

Handleplanen tager afsæt i arbejdspladsens retningslinjer for voldsforebyggelse, kortlægning af risikoen for vold (for eksempel APV og trivselsmåling) samt analysen af de voldsepisoder, der er registreret.

Formålet med handleplanen er at løse de problemer, som er blevet synlige. Indholdet af handleplanen er derfor meget forskellig fra arbejdsplads til arbejdsplads og fra år til år.

På mange arbejdspladser indeholder handleplanen også planer for, hvordan nye medarbejdere introduceres til arbejdspladsen og deres arbejdsopgaver samt en strategi for kompetenceudvikling.  Se eksempel på indhold nederst på siden.

Handleplanen skal evalueres
Handleplanen og retningslinjerne for forebyggelse af vold skal evalueres og tilpasses minimum en gang årligt og oftere, hvis der er behov for det. Det kan for eksempel være, hvis der sker mange forandringer på arbejdspladsen, eller hvis der er stor udskiftning i borgergruppen.

Tidspunktet for evalueringen bør fremgå af handleplan og/eller retningslinjerne. Når arbejdsmiljøorganisationen planlægger de forebyggende aktiviteter en gang om året, har ledere og ansatte et fælles overblik over arbejdspladsens indsatser, aktiviteter og tidspunkter for evaluering.

Handleplanen skal justeres løbende
Handleplanen bør desuden justeres løbende. Det bør ske, når noget ikke har fungeret optimalt i forbindelse med en voldsom episode. For eksempel når der har været uklarheder om, hvem der skulle kontaktes, eller hvad man skulle gøre i situationen, eller når en situation har været tæt på at udvikle sig voldsomt.

Efter sådanne situationer er det hensigtsmæssigt at reflektere over, hvad man kan gøre for at forebygge, at noget lignende gentager sig.

Nærved-hændelser
Hvis det skal lykkes at forebygge trusler og vold, skal arbejdspladsen hele tiden drage læring af ‘nærved-hændelser’, voldsomme situationer og de forandringer, der sker med borgeren i hverdagen. På den måde kan arbejdspladsen og de ansatte løbende måle, vurdere og kvalificere deres arbejde. Og erfaringerne kommer både de ansatte og borgerne til gode.

Pædagogiske planer
Også de pædagogiske planer eller plejeplaner skal justeres løbende. Planerne sikrer, at personalet har fælles viden om borgerens behov for støtte og omsorg, ressourcer, udfordringer, mål m.m. De beskriver, hvordan støtten bedst tilrettelægges. Og hvad der konkret skal gøres, for eksempel i forhold til borgerens døgnrytme, personlige hygiejne og aktiviteter. Planerne udarbejdes så vidt muligt sammen med borgeren.


Eksempel på indholdet af en handleplan:

  • Løbende drøftelse af trusler og vold på personalemøde. Gerne med en præcisering af, hvad der skal drøftes, hvor tit det skal ske, og hvem der har ansvaret for, at det sker.
  • Aftaler om supervision til de ansatte med en præcisering af, hvor tit de skal deltage, og hvem der har ansvaret for, at det sker.
  • Plan for fast introduktion af nyansatte og elever eller studerende til deres arbejdsopgaver og til, hvad arbejdspladsen gør for at forebygge vold, samt hvad de selv kan gøre.
  • Mere fokus på samarbejde med pårørende med det formål at forebygge konflikter. Arbejdspladsen beskriver, hvordan de vil sikre et øget fokus.
  • Ændringer i den fysiske indretning
  • Indkøb af tekniske hjælpemidler til en borger, som for eksempel bliver dårligere og mister kropslige eller mentale færdigheder.
  • Leder, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant skal sammen på kursus i registrering og analyse af arbejdsulykker.
  • Fælles temadag om forebyggelse, registrering og anmeldelse af vold.

Læs mere
Undgå vold, mobning og chikane. En vejledning om at forebygge, at medarbejdere udsættes for vold, mobning eller chikane på arbejdspladsen – og at identificere og håndtere problemet, hvis det opstår. KTO og KL, 2009.
Vold, mobning og chikane. Identifikation, forebyggelse og håndtering. Danske Regioner, RLTN og KTO.

Udskriv
Del