Indretning

Arbejdspladsens indretning kan have betydning for, om der opstår konflikter.

Den fysiske indretning af arbejdspladsen spiller også en rolle i forhold til at forebygge vold og konflikter.

Det er vigtigt at ældrecentret, hospitalet, botilbuddet eller jobcentret er indrettet, så borgeren føler sig velkommen og godt tilpas. Og så medarbejderne føler sig sikre og trygge, når de er på arbejde.

Indbydende, lyse, hyggelige omgivelser og god plads kan være med til at dæmpe konflikter og forebygge vold. Omvendt kan nedslidte og mørke lokaler med dårlig akustik påvirke stemningen under en samtale mellem en medarbejder og borger negativt.

Er lokalerne små, kan det være svært at undgå at komme for tæt på den vrede borger. Og hvis medarbejderen – og borgeren – ikke har mulighed for at slippe ud af lokalet uden at skulle kante sig forbi den anden, kan det betyde, at situationen tilspidses yderligere.

Hvor stor vægt man skal lægge på fysiske rammer og indretning, når man vil forebygge vold, afhænger af, hvilke opgaver man løser, og hvilke borgerne man arbejder med. På nogle arbejdspladser er det nødvendigt at tage omfattende hensyn til medarbejdernes sikkerhed i indretningen. Andre steder kan man koncentrere sig om at skabe indbydende og hyggelige rammer.

Spørgsmål til indretningen
Her er nogle spørgsmål, som kan være relevante, når man skal vurdere indretning og sikkerhed:

 • Har borgerne særlige udfordringer, som de ansatte skal tage højde for i indretningen?
 • Er der flugtveje (til medarbejdere og borgere)?
 • Kan borgeren uden videre finde frem til den afdeling eller det kontor, hun har en aftale med?
 • Er der gode lys- og lydforhold?
 • Skal knive og sakse gemmes af vejen, når de ikke er i brug?
 • Skal løse genstande som potteplanter og vaser fjernes, så de ikke kan blive brugt som kasteskyts?
 • Skal de ansattes private billeder fjernes, så borgerne ikke kan identificere familiemedlemmer og måske true de ansatte med at skade deres familie?
 • Skal skrivebordet være så bredt, at borgeren ikke kan nå medarbejderen hen over bordet?

Alarmer og overvågning
På nogle arbejdspladser er det nødvendigt med elektroniske hjælpemidler som overfaldsalarmer, overvågningskameraer og kaldeanlæg via pc eller mobiltelefoner. Det kan være med til at skabe tryghed og sikkerhed for medarbejderne. Men det er vigtigt at undgå, at kontrol og overvågning kommer til at sætte sit præg på samværet og kommunikationen med borgeren.

Hvis en arbejdsplads ønsker at bruge alarmer og overvågning, bør ledere og medarbejdere drøfte:

 • Hvad alarmerne kan, og hvilke forventninger arbejdspladsen har til dem.
 • Hvordan og hvornår alarmerne skal bruges.
 • Hvordan nye medarbejdere, studerende og elever skal introduceres til alarmerne.
 • Hvornår og hvordan alarmerne testes og evalueres (med jævne mellemrum).
 • Og nok så vigtigt: Hvordan medarbejderne skal forholde sig, når alarmen lyder.

Det bør skrives ned og indgå i arbejdspladsens handleplan for voldsforebyggelse. Alarmer og overvågningssystemer bør aldrig være det eneste initiativ mod vold.

Eksempelvis kan overvågningskameraer være en hjælp ved indgangsdøren, så personalet kan se, hvem de åbner for. Når der er tale om vold i affekt, kan overvågningskameraerne hjælpe med at opklare, hvad der er sket,. Men de kan ikke forebygge, at det sker.


Læs mere
Mentale rum: Arkitektur, psykiatri, samfund. Aarhus Arkitekterne , 2012
Rum og trivsel. Et inspirationshæfte om arkitektur, pædagogik og voldsforebyggelse i botilbud for mennesker med handicap.  Socialt Udviklingscenter SUS og b+ arkitekter og designere, 2005.
HØRT – Brugerinddragelse kan forebygge vold på arbejdspladsen

Udskriv
Del