APV

APV – arbejdspladsvurdering – er et grundlæggende redskab i arbejdsmiljøarbejdet. APV’en bruges til at kortlægge og løse problemer i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, herunder problemer med trusler og vold.

Alle arbejdspladser skal gennemføre en APV mindst hvert tredje år. Man kan stort set selv bestemme, hvordan man tilrettelægger og gennemfører den. Mange arbejdspladser vælger at lave en spørgeskemaundersøgelse blandt de ansatte. Efterfølgende drøfter ledere og medarbejdere i fællesskab resultaterne af undersøgelsen og udarbejder handleplaner til at løse de problemer, undersøgelsen har vist.

APV’en skal afdække problemer med trusler og vold
På arbejdspladser, hvor vold eller trusler om vold er et problem eller et prioriteret indsatsområde, bør APV’en tilrettelægges, så den afdækker problemerne bedst muligt.

Det kan man for eksempel gøre ved at spørge særligt ind til medarbejdernes oplevelser af trusler og vold, både til omfanget og til arbejdspladsens beredskab og evne til at håndtere trusler og vold.

Eksempler på spørgsmål i en APV

  • Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads?
  • Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads?
  • Har du tilstrækkelig viden til at forebygge og håndtere trusler og voldelige episoder med borgere, brugere eller patienter?
  • Oplever du, at din nærmeste ledelse gør en indsats for at forebygge trusler og vold?
  • Oplever du tilstrækkelig støtte fra kolleger til at håndtere trusler og vold?
  • Er arbejdspladsen hensigtsmæssigt indrettet i forhold til trusler og vold?
  • Oplever du, at der bliver fulgt tilstrækkeligt op på episoder med trusler og vold?
  • Oplever du, at din arbejdsplads har den holdning, at trusler og vold fra borgere, brugere og patienter er uacceptabelt?

Det er vigtigt, at de ansatte får mulighed for at fortælle om hændelser, handlinger og udfordringer med vold og trusler i hverdagen. Jo mere konkret og arbejdspladsnær viden, man har, des bedre og mere målrettede løsninger kan man efterfølgende komme frem til.


Læs mere
Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1-3, juli 2009 – 2. opdateret april 2016.

Udskriv
Del