Mere viden

Publikationer

Bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (2015)
Arbejdsgiveren skal fra 1. januar 2016 også sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for, at ansatte udsættes for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, forebygges.
Beskæftigelsesministeriet. 4 sider.

Er I udfordret af trusler og vold? (2013)
Til: Arbejdsmiljøgruppen på specialskoler samt skoler og uddannelsesinstitutioner.
Publikationen sætter fokus på identifikation, forebyggelse og håndtering.
Udgivet af BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed og BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. 8 sider.

Forebyg konflikter og vold (2012)
Til: Arbejdsmiljøgruppen på skoler og uddannelsesinstitutioner.
Publikationens formål er at inspirere arbejdsmiljøgruppen til at gøre en indsats for at forebygge konflikter og vold og skabe en tryggere hverdag på skoler eller uddannelsesinstitutioner.
Udgivet af BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. 24 sider.

Forebyg og håndter vold og trusler – vejledning til skoler og skolernes fritidsordninger (2018)
Undervisningsministeriet

Forprojekt trusler og vold på specialskoler (2010)
Til: Primært arbejdsmiljøgrupper ved specialskoler.
Undersøgelsesrapport med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen ’Vold og Trusler på arbejdspladsen 2010’. Undersøgelsen omfatter kun data fra specialskoler, og data er fra undersøgelse gennemført i 2010.
Udgivet af Arbejdsmedicinsk Klinik Herning og Københavns Universitet.

Konflikter og vold – en faglig udfordring (2013)
Til: Ledere, medarbejdere, studerende m.fl. En grundbog om konflikter, trusler og vold. Og om hvordan volden og dens skadevirkninger kan forebygges.
Udgivet af Vold som Udtryksform. 238 sider.

 

Undgå chikane af medarbejdere på de sociale medier. En guide (2014)
Målgruppe: Ledere og medarbejdere. Fire sider med definition, forslag til forebyggelse samt bud på handling, når nogen udsættes for
chikane. Udgivet af FTF.

Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse. At-vejledning D.4.3 (Opdateret 2015)
At-vejledningen er især til arbejdsgivere, medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre medarbejdere, der arbejder med arbejdsmiljø i virksomheden. Vejledningen oplyser om, hvordan virksomhederne kan leve op til reglerne omkring arbejdsrelateret vold.
Udgivet af Arbejdstilsynet. 28 sider.

Vi gør det sammen (2015)
I publikationen kan du læse om, hvordan forskellige arbejdspladser – med succes – inddrager brugere/borgere i den voldsforebyggende indsats.
Udgivet af Vold som Udtryksform. 36 sider.


Værktøjer

Arbejdspladstjek
Til: Ledere og medarbejdere
Et webbaseret redskab som gør det muligt for arbejdspladsen at ’tage temperaturen’ på den voldsforebyggende indsats. Med redskabet bliver det nemmere at planlægge målrettede udviklingsindsatser på det voldsforebyggende område.
Udviklet af Vold som Udtryksform.


Video

Dilemma: Håndtering
En skolelærer har svært ved at tackle hverdagen, efter han er blevet slået i gulvet af en elev i overbygningen. Brug filmen som oplæg til en diskussion.
Produceret for Videnscenter for Arbejdsmiljø. Varighed: 3,5 minutter.

Løkkehus Børnehjem, Odense
Vi gjorde også noget ved volden
Lederen og arbejdsmiljørepræsentanten fra Løkkehus Børnehjem fortæller, hvordan de målrettet fik styr på at identificere, forebygge og håndtere vold og trusler.
Produceret af Vold som Udtryksform og BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed. Varighed: 10 minutter.

Dagtilbud Sydøst, Aalborg
Vold skal ikke være et vilkår
Medarbejderne i Dagtilbud Sydøst i Aalborg Kommune siger fra over for børn, der slår, sparker, river eller bider. På opfordring fra ledelsen er de derfor begyndt at registrere den slags hændelser. Vold skal ikke være et vilkår i hverdagen, heller ikke selv om de ’bare’ arbejder med børn.
Produceret for Videnscenter for Arbejdsmiljø. Varighed: 5 minutter.

Børne og ungdomspsykiatrien, Esbjerg
Voldsforebyggelse i børne- og ungdomspsykiatrien
Børne- og Ungdomspsykiatrien i Esbjerg har arbejdet med at nedbringe bæltefikseringer. Hør Ronnie Sydbøge fortælle om erfaringerne.
Produceret af BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed og BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Varighed: 3 minutter.

Voldsforebyggelse i arbejdet med børn og unge
Arbejdsmiljøkonsulent Lasse Holm fortæller om voldsforebyggelse på børn- og ungeområdet i Aarhus Kommune.
Produceret af BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed og BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Varighed 3 minutter.


Artikler om praksis

Børnehuset Lille Kolstrup, Aabenraa
Fortællinger forebygger vold i Aabenraa
Børnehuset har stor succes med at italesætte vold på arbejdspladsen. De bruger medarbejdernes erfaringer til at forebygge og skabe forståelse for hinandens grænser. Aktiviteten er finansieret af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.
Produceret af Personaleweb.

Tovshøjskolen, Gellerup
Klare grænser og retningslinjer forebygger vold
Episoder med vold og trusler mod lærerne er mere end halveret på Tovshøjskolen i Gellerup ved Aarhus.
Produceret af Videnscenter for Arbejdsmiljø.

Kaløvigskolen, Aarhus
Konflikter er hverdag – det er vold ikke
Kaløvigskolen er en heldagsskole for 24 børn mellem 8 og 12 år. Alle er normalt begavede, og nogle har en ADHD-diagnose. Ved at registrere episoder med trusler og vold ned i mindste detalje bliver medarbejderne på Kaløvigskolen klogere på eleverne. Og de voldsomme optrin og trusler bliver færre.
Produceret af Vold som Udtryksform.

Sølystskolens SFO, Egå
SFO forebygger vold med pædagogik og klar ledelse
På Sølystskolens SFO i Egå prøver man med klar ledelse og en række pædagogiske rutiner at sikre, at medarbejderne ikke kommer i situationer, hvor de føler afmagt i forhold til voldsomme børn. Derfor sker det kun sjældent, at en medarbejder går hjem på grund af vold eller trusler.
Produceret af Videnscenter for Arbejdsmiljø.

Møllehuset, Thisted
Vi ser bag den udfordrende adfærd
Møllehuset er en specialdøgninstitution for børn og unge (0-18 år) med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Når personalet møder udfordrende adfærd hos børnene og de unge, retter de fokus mod det, der ligger bag adfærden og tager ansvar for relationen. ‘Ressourceblomster’, ‘energikopper’ og andre redskaber hjælper personalet til at reflektere og tilpasse tilgangen til børnene og de unge – og børnene til at genfinde kontrollen og forhindre udfordrende adfærd.
Produceret af Vold som Udtryksform.

Udskriv
Del