Kort & godt

Kort & godt er 2 siders-ark med en hurtig indføring i forskellige temaer. Arkene indeholder også eksempler på skemaer og skabeloner, som du kan tilpasse og bruge på din arbejdsplads

Hent Kort & godt om:

Forebyggelsesplan
En forebyggelsesplan (eller tryghedsplan) er en slags samarbejdsaftale mellem personale og borgere.

Handleplan
Handleplanen beskriver, hvad ledelse og medarbejdere fokuserer på for at forebygge vold, fx et år frem.

Registreringsskema
Skemaet bruges til at registrere den fysiske og psykiske vold, medarbejdere udsættes for.

Kriseplan
Kriseplanen skal sikre at alle ansatte ved, hvad der skal ske, og hvem der skal gøre hvad, hvis en medarbejder bliver udsat for trusler og vold.

REDSKABER til RISIKOVURDERING

Trafiklysmetoden
Trafiklysmetoden også kaldet blinklysmetoden eller grøn-gul-rød er et redskab til risikovurdering. I et skema beskrives borgerens tilstand og personalets handlemuligheder i hhv. grøn, gul og rød zone.

Brøset Violence Checklist (BVC)
BVC er et systematisk redskab til at vurdere risikoen for vold et døgn frem.

Udskriv
Del