De rådgiver og vejleder

Arbejdsmiljørådet
I Arbejdsmiljørådet drøfter og samarbejder arbejdsmarkedets parter (arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer) om et sikkert og sundt arbejdsmiljø.
Arbejdsmiljørådet følger udviklingen inden for arbejdsmiljø og rådgiver løbende beskæftigelsesministeren. Rådet drøfter også på eget initiativ spørgsmål, de mener, har betydning for arbejdsmiljøet, og udtaler sig til ministeren.
I rådet sidder repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer fra både det private og offentlige arbejdsmarked.
www.amr.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø
Videncenter for Arbejdsmiljø indsamler og formidler viden om arbejdsmiljø – fra arbejdspladser, projekter og forskningen. Centret er placeret på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og står blandt andet bag portalen arbejdsmiljoviden.dk. Videncentret udgiver også magasinet Arbejdsmiljø og driver www.arbejdsmiljobutikken.dk, der sælger bøger, pjecer, dvd’er og spil relateret til arbejdsmiljø.
www.arbejdsmiljoviden.dk

Arbejdsmiljørådgivere
Arbejdsmiljørådgivere hjælper og rådgiver virksomhederne i spørgsmål om arbejdsmiljø.
Foreningen Arbejdsmiljørådgiverne er brancheforeningen for autoriserede arbejdsmiljørådgivere, andre arbejdsmiljøkonsulenter og arbejdsmiljøafdelinger internt i virksomheder.
Kun autoriserede arbejdsmiljørådgivere må rådgive, når Arbejdstilsynet giver en arbejdsgiver et rådgivningspåbud.
www.arbejdsmiljoraadgiverne.dk

Branchearbejdsmiljøråd (BAR)
Branchearbejdsmiljørådene (BAR’erne) kortlægger branchernes særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper virksomhederne med at løse dem.
Branchearbejdsmiljørådene laver informationsmateriale og branchevejledninger, holder temamøder, gennemfører uddannelse og foreslår forskning.
Der er i alt 11 branchearbejdsmiljøråd, som består af repræsentanter for arbejdsgiverne og fagforbundene på de respektive områder.
BAR Social & Sundhed (BAR SoSu) dækker social- og sundhedsområdet.
Branchearbejdsmiljørådene har en fælles hjemmeside www.bar-web.dk, og BAR SoSu driver hjemmesiden www.etsundtarbejdsliv.dk.

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), indsamler, analyserer og formidler information om arbejdsmiljø i Europa, med det formål at gøre arbejdspladserne sikrere, sundere og mere produktive.
Arbejdsmiljøagenturet er en netværksorganisation med såkaldte knudepunkter i de enkelte lande. Arbejdstilsynet er den danske koordinator for samarbejdet med Arbejdsmiljøagenturet.
https://osha.europa.eu/da

Udskriv
Del