De træder til, når skaden er sket

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgør, om en arbejdsulykke eller en sygdom kan blive anerkendt som en arbejdsskade, og hvor stor en erstatning man eventuelt kan få tilkendt.
Alle arbejdsgivere skal tegne en forsikring for deres ansatte mod arbejdsskader.
Arbejdsgiverens forsikringsselskab udbetaler en eventuel erstatning og betaler omkostningerne ved, at sagen bliver behandlet i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
Hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan man også finde oplysninger om de sygdomme, der er optaget på erhvervssygdomslisten.
www.ask.dk

Arbejdsmedicinske klinikker
De arbejdsmedicinske klinikker undersøger, om sygdom skyldes arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. En medarbejder kan selv henvende sig til en arbejdsmedicinsk klinik eller blive henvist af sin læge, arbejdsmiljøorganisationen eller fagforeningen. Klinikkerne er placeret på sygehusene og forsker også i arbejdsmiljø.
Der er arbejdsmedicinske klinikker på ni sygehuse. De har en fælles hjemmeside, Arbejdsmedicinens Online Informationssystem, med mange informationer om arbejdsmiljø.
www.armoni.dk

Udskriv
Del