OK08 – Aftale om trivsel og sundhed

Ved overenskomsten i 2008 blev der for første gang indgået særlige rammeaftaler om trivsel og sundhed på offentlige arbejdspladser.

Der er indgået en aftale for henholdsvis kommunale og regionale arbejdspladser. På det statslige område indgår bestemmelserne om trivsel og sundhed i Samarbejdsaftalen.

Medindflydelses- og medbestemmelsessystemet fået pligt til at drøfte og aftale retningslinjer for en samlet indsats, der identificerer, forebygger og håndterer problemer med vold, mobning og chikane på arbejdspladsen.

Arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne har udgivet fælles vejledninger til aftalen.

Læs mere
Hent aftalerne om trivsel og sundhed 

Udskriv
Del