Aftaler

Her på siden find du aktuelle aftaler om arbejdsmiljø og vold og trusler.

Europæisk rammeaftale om chikane og vold på arbejdspladsen
De europæiske arbejdsmarkedsparter indgik i 2007 en rammeaftale, der definerer arbejdsgiverens pligt til at beskytte arbejdstagerne mod vold og chikane på arbejdspladsen.

OK08 – Aftale om trivsel og sundhed
Ved overenskomsten i 2008 blev der for første gang indgået særlige rammeaftaler om trivsel og sundhed på offentlige arbejdspladser.
Udskriv
Del