Mere viden

Materialesamling – Voldsforebyggelse i arbejdet med børn og unge

På disse sider har vi samlet værktøjer, skemaer og forslag til mødeindhold, som I kan bruge til at at sætte forebyggelse af trusler og vold skal på dagsordenen på arbejdspladsen.

Mest for studerende
Her finder du en oversigt over materialer mv. om vold mod studerende og om hvordan vold og trusler kan forebygges.

Aftaler
Her på siden find du aktuelle aftaler om arbejdsmiljø og vold og trusler.

AT-vejledningen
At-vejledningen er især til arbejdsgivere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre medarbejdere, der arbejder med arbejdsmiljø i virksomheden.

Definition af vold og trusler
Når arbejdspladsen drøfter retningslinjer for at identificere, forebygge og håndtere vold og chikane, er det vigtigt også at drøfte, hvad man forstår ved vold og chikane.

Tal på volden
I 2014 gennemførte Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014’.

Arbejdsmiljøsystemet
Det danske arbejdsmiljøsystem består af mange forskellige aktører, som hver især spiller en rolle i arbejdet for at fremme det gode arbejdsmiljø.
Arbejdsmiljøloven fastlægger, hvordan indsatsen organiseres, og hvem der har ansvar for hvad.

Litteratur og links
Udvalgt litteratur, film og links om voldsforebyggelse og konflikthåndtering
Udskriv
Del