Mere viden

Materialesamling – Voldsforebyggelse i arbejdet med børn og unge
Materialesamlingen kan give jer stof til et forløb, hvor I kommer hele vejen rundt om identifikation, forebyggelse og håndtering af trusler og vold. I kan også plukke i materialet og kun vælge de tekster og materialer, som I aktuelt har mest brug for.

Aftaler
Her på siden find du aktuelle aftaler om arbejdsmiljø og vold og trusler.

Definition af vold og trusler
Når arbejdspladsen drøfter retningslinjer for at identificere, forebygge og håndtere vold og chikane, er det vigtigt også at drøfte, hvad man forstår ved vold og chikane.

Tal på volden
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) gennemfører hvert andet år undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark’.

Arbejdsmiljøsystemet
Det danske arbejdsmiljøsystem består af mange forskellige aktører, som hver især spiller en rolle i arbejdet for at fremme det gode arbejdsmiljø.
Arbejdsmiljøloven fastlægger, hvordan indsatsen organiseres, og hvem der har ansvar for hvad.

Litteratur og links
Her på siden finder du vejledninger, udvalgt litteratur, film og links om voldsforebyggelse og konflikthåndtering.
Udskriv
Del