Mere viden

Materialesamling – Voldsforebyggelse i arbejdet med børn og unge
Materialesamlingen kan give jer stof til et forløb, hvor I kommer hele vejen rundt om identifikation, forebyggelse og håndtering af trusler og vold. I kan også plukke i materialet og kun vælge de tekster og materialer, som I aktuelt har mest brug for.

Aftaler
Her på siden find du aktuelle aftaler om arbejdsmiljø og vold og trusler.

Definition af vold og trusler
Når arbejdspladsen drøfter retningslinjer for at identificere, forebygge og håndtere vold og chikane, er det vigtigt også at drøfte, hvad man forstår ved vold og chikane.

Tal på volden
I 2014 gennemførte Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014’.

Arbejdsmiljøsystemet
Det danske arbejdsmiljøsystem består af mange forskellige aktører, som hver især spiller en rolle i arbejdet for at fremme det gode arbejdsmiljø.
Arbejdsmiljøloven fastlægger, hvordan indsatsen organiseres, og hvem der har ansvar for hvad.

Litteratur og links
Udvalgt litteratur, film og links om voldsforebyggelse og konflikthåndtering
Udskriv
Del