Mere viden

Definition af vold og trusler
Hvad forstår vi ved vold og trusler? Når arbejdspladsen drøfter retningslinjer for at identificere, forebygge og håndtere vold og chikane, er det vigtigt også at drøfte definitioner.

Aftaler
Aktuelle aftaler om arbejdsmiljø, vold og trusler.

Tal på volden
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) gennemfører hvert andet år spørgeskemaundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark’.

Arbejdsmiljøsystemet
Mange aktører spiller en rolle i arbejdet for at fremme det gode arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøloven fastlægger, hvordan indsatsen organiseres, og hvem der har ansvar for hvad.

Kort & Godt
Kort & Godt er 2 siders-ark med en hurtig indføring i forskellige temaer. Arkene indeholder også eksempler på skemaer og skabeloner, som du kan tilpasse og bruge på din arbejdsplads

Materialesamling – Voldsforebyggelse i arbejdet med børn og unge
Materialesamlingen kan give jer stof til et forløb, hvor I kommer hele vejen rundt om identifikation, forebyggelse og håndtering af trusler og vold. I kan også plukke i materialet og kun vælge de tekster og materialer, som I aktuelt har mest brug for.

Litteratur og links
Find vejledninger, udvalgt litteratur, film og links om voldsforebyggelse og konflikthåndtering.
Udskriv
Del