Læs mere

LINKS

www.voldsomudtryksform.dk – viden, udgivelser, film, redskaber og metoder
www.metodermodvold.dk
www.lederweb.dk

RETNINGSLINJER OG LOVSTOF

De nationale retningslinjer om forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse. Socialstyrelsen, december 2017.

Forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd. Anbefalinger og inspiration til ældreplejen. Sundhedsstyrelsen, oktober 2020.

Arbejdsmiljøloven. Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø. LBK nr. 2062 af 16/11/2021.

Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. BEK nr. 1406 af 26/9/2020.

UDGIVELSER

Liversage, Anika.  – Voldsforebyggelse på botilbud og forsorgshjem. SFI, 2017.

Det nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø. Afdækning af eksisterende viden, metoder og praksis ift. at forebygge, håndtere og lære af udadreagerende adfærd i ældreplejen i et arbejdsmiljøperspektiv.

Konflikter og vold – en faglig udfordring. Vold som Udtryksform, 2. udgave 2018.

Læring forebygger voldsomme episoder – inspiration til at lære af konflikter og vold. Vold som Udtryksform, 2019.

Voldsforebyggelse i samarbejde med borgeren. Vold som Udtryksform, 2019.

Sidst opdateret: 31. august 2023

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden