Arbejdspladslaboratorium: Social kapital og retningslinjer (2011-12)

12 arbejdspladser inden for hjemmepleje, plejecentre og døgntilbud var med i Arbejdspladslaboratoriet om social kapital og retningslinjer. Her arbejdede de med to temaer: Vejen til gode retningslinjer mod vold og social kapital som element i det voldsforebyggende arbejde.

Erfaringerne fra udviklingsarbejdet er samlet i magasinet Vi gjorde noget ved volden! og i en række film.

I filmen her fortæller fire arbejdspladser om, hvad de fik ud af at være med i projektet.

De var med
Følgende arbejdspladser deltog i Arbejdspladslaboratoriet

 • Demenscenter Pilehuset, HC enheden, Københavns Kommune
 • Humlehusene, plejecenter, Albertslund Kommune
 • Riishøjcentret, plejecenter, Aalborg Kommune
 • Ældrecentret Enghaven, Skjern Kommune
 • Ældrecentret Symfonien, Næstved Kommune
 • Kristinehøj, plejehjem, Helsingør
 • Aarup Hjemmepleje, Aarup/Vissenbjerg aftenteam, Assens Kommune
 • Ældreservice – distrikt 4, Skive Kommune
 • Bytoften Bo- og Aktivitetscenter, Herning Kommune
 • Kellersvej 6, Gladsaxe Kommune
 • Fjordbo, Dag- og døgntilbud, Struer Kommune
 • Områdecenter Baunehøj, Lyngby-Taarbæk Kommune

Kick-off
Se videoklip fra kick-off for Arbejdspladslaboratorier 1, oktober 2011

Arbejdspladslaboratorier 1 var sat i gang af Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Udskriv
Del