Arbejdspladslaboratorium: Uden for fast arbejdsplads (2016-17)

11 arbejdspladser er med i Vold som Udtryksforms udviklingsforløb om voldsforebyggelse og konflikthåndtering, når arbejdet foregår uden for fast arbejdsplads. 

Mange ansatte i social- og sundhedssektoren arbejder uden for faste arbejdspladser. Ofte arbejder man alene – med begrænsede muligheder for støtte og sparring fra kolleger – og uden den umiddelbare tryghed, som en matrikelfast arbejdsplads typisk repræsenterer. Det stiller særlige krav til ledere og medarbejdere.

Ledere, tillidsvalgte og medarbejdere fra 11 arbejdspladser deltager i Vold som Udtryksforms arbejdspladslaboratorium med fokus på forebyggelse af konflikter og vold, når arbejdet foregår ude.

Metoder og værktøjer til forebyggelse og håndtering
Arbejdspladserne mødes første gang i november 2016. Frem til september 2017 skal de som led i forløbet udvikle og afprøve metoder, værktøjer og tilgange til identifikation, forebyggelse og håndtering af trusler og vold. Målet er at skabe et arbejdsmiljø uden trusler og vold og at sikre borgerne en god service.

Resultaterne fra udviklingsarbejdet formidles til andre arbejdspladser via nyhedsbreve og hjemmesiden her mv.


De er med

Følgende arbejdspladser er med i arbejdspladslaboratoriet:

 • Esbjerg Kommune, Bostøtten
 • Frederikshavn Kommune, Center for Handicap og Psykiatri
 • Halsnæs Kommune, Voksenstøtte
 • Kolding Kommune, Handicapafdelingen, Hjemmestøtte
 • Københavns Kommune, Bolig- og Beskæftigelsesenheden
 • Københavns Kommune, Hjemløseenheden
 • Køge Kommune, Velfærdsforvaltningen
 • Projekt Udenfor, København
 • Esbjerg Kommune, Voksenstøtten, Udviklingscenter Ribe
 • Sønderborg Kommune, Socialpsykiatrien
 • Aabenraa Kommune, Pædagogisk Vejledning og Bostøtte

Kontakt: 

Bjarne Møller, Vold som Udtryksform
bm@sus.dk

Læs om Vold som Udtryksforms tidligere arbejdspladslaboratorier

 

Udskriv
Del