Arbejdspladslaboratorium: Basis på plads (2017)

Ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter fra 11 arbejdspladser deltog fra maj til december 2017 i Arbejdspladslaboratorium Basis på plads. Udviklingsforløbet satte fokus på de grundlæggende elementer, når vold og trusler skal forebygges.

I udviklingsforløbet fik deltagerne undervisning og støtte til at udarbejde:

 • Retningslinjer for voldsforebyggelse, som blandt andet indeholder en beskrivelse af, hvordan arbejdspladsen identificerer, forebygger og håndterer udfordringer med trusler og vold.
 • Kriseplan med en procedure for, hvad der skal ske, når en ansat bliver udsat for trusler eller vold.
 • Registreringsskema, der skal dokumentere forekomsten af trusler og vold mhp. analyse og forebyggelse.
 • Handleplan for 1 år, hvoraf det fremgår, hvilke forebyggelsestiltag skal iværksættes, hvem der har ansvar for hvad, og hvornår tiltagene skal evalueres.

De 11 arbejdspladser
Deltagerne var:

 • Aktiv hele livet, Område Midt, Tåstrup Have og Stræde, Holbæk Kommune
 • Blå Kors Danmark, Herning
 • Borger & Arbejdsmarked, Udviklingscenter Ribe, Esbjerg Kommune
 • BN Møn – døgn, Topasvænget 8, Vordingborg Kommune
 • Børne- og Autismecenter, Børnehusene Stjernen, Region Syddanmark
 • Center for socialpsykiatri, Roskilde Kommune
 • Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården, Viborg Kommune
 • Fønix Akuttilbud, Esbjerg Kommune
 • Hjemmeplejen Nordals, Sønderborg Kommune
 • Kalvehave Skole & Børnehus, Vordingborg Kommune
 • Social- og Sundhedscenter, Bengerds Huse, Ringsted Kommune

Kontakt: 

Birgitte Bækgaard Brasch, Vold som Udtryksform
bbb@sus.dk

Læs om Vold som Udtryksforms tidligere arbejdspladslaboratorier

Udskriv
Del