Arbejdspladslaboratorier

Vold som Udtryksform gennemfører arbejdspladslaboratorier, hvor ledere og arbejdsmiljørepræsentanter sammen deltager i udviklingsforløb med fokus på forskellige temaer.

Se de aktuelle arbejdspladslaboratorier her.

Arbejdspladslaboratorium: Basis på plads (2017)
Ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter fra 11 arbejdspladser deltager fra maj til december 2017 i Arbejdspladslaboratorium Basis på plads. Udviklingsforløbet sætter fokus på de grundlæggende elementer, når vold og trusler skal forebygges.

Arbejdspladslaboratorium: Uden for fast arbejdsplads (2016-17)
11 arbejdspladser var med i Vold som Udtryksforms udviklingsforløb om voldsforebyggelse og konflikthåndtering, når arbejdet foregår uden for fast arbejdsplads. 

Arbejdspladslaboratorium: Ældreområdet (2016-17)
Ledere og arbejdsmiljørepræsen­tanter fra 7  arbejdspladser deltager i Vold som Udtryksforms udviklingsforløb om voldsforebyggelse på ældreområdet.

Arbejdspladslaboratorium: Brugerinddragelse (2015-16)
Arbejdspladslaboratorium: Brugerinddragelse satte fokus på, hvordan man kan inddrage borgerne i det voldsforebyggende arbejde.

Ledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra 12 sociale tilbud for mennesker med udviklingshæmning samt mennesker med psykiske lidelser og misbrug deltog i udviklingsforløbet.

Arbejdspladslaboratorium: Risikovurdering (2013)
Ledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra 12 arbejdspladser arbejdede i Arbejdspladslaboratorium: Risikovurdering med:

At skabe et overblik over allerede eksisterende værktøjer, deres anvendelse og relevans
At udvikle et eller flere værktøjer til anvendelse i (forskellige) bo- eller servicetilbud i social- og sundhedssektoren
At formidle resultaterne fra udviklingsarbejdet til andre arbejdspladser og organisationer.

Deltagerne mødtes fire gange fra maj til november 2013.

Arbejdspladslaboratorium: Social kapital og retningslinjer (2012-13)
12 arbejdspladser - 6 hospitalsafdelinger og 6 døgninstitutioner for børn og unge - deltog i arbejdslaboratoriet om social kapital som led i voldsforebyggelse og retningslinjer for forebyggelse af vold og trusler (2012-13).

Arbejdspladslaboratorium: Social kapital og retningslinjer (2011-12)
12 arbejdspladser inden for hjemmepleje, plejecentre og døgntilbud var med i Arbejdspladslaboratoriet om social kapital og retningslinjer. Her arbejdede de med to temaer: Vejen til gode retningslinjer mod vold og social kapital som element i det voldsforebyggende arbejde.

 

Kontakt
Birgitte Bækgaard Brasch, bbb@sus.dk
Bjarne Møller, bm@sus.dk

Udskriv
Del