1. juni 2017

LA2 – samarbejdsredskab til bedre trivsel og mindsket vold

LA2 er et praktisk og konkret redskab, som borgere og fagpersoner kan anvende i samarbejde. LA2 er inspireret af Low Arousal-tankegangen

LA2 henvender sig til unge og voksne med psykiske vanske­ligheder, kognitive funktions­nedsættelser og sociale problemer – og til de fag­professionelle, der arbejder med dem.

Materialet er bygget op i tre niveauer: forebyggelse, håndtering og læring. En række samtaleark understøtter dialogen.

Materialet har både et indefra perspektiv og et udefra perspektiv. Det er derfor lavet i én version til borgeren og anden version til fagpersonen.

Med afsæt i materialet kan man udarbejde konkrete og detaljerede planer for hhv. borger og fagperson. Planer, der har til formål at fremme trivsel og mestring og give fagpersonen de bedst mulige forudsætninger for at støtte.

Hent redskabet her, det er gratis.
Læs her, hvordan sær­foranstaltningen Grevenlund i Odense bruger LA2.

Publiceret: 1. juni 2017. Sidst opdateret: 22. oktober 2018

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden