15. maj 2019

Konference – Arbejdsrelateret vold i fritiden

Sæt kryds i kalenderen den 17. september!

Her inviterer Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø, CABI og Vold som Udtryksform til konference om vold udenfor arbejdstiden. Hør  arbejdspladser og eksperter, som har arbejdet med at forebygge arbejdsrelateret vold i fritiden. Få inspiration og viden om at forebygge og håndtere volden. Og brug muligheden for at drøfte udfordringer og løsninger med deltagere fra forskellige brancher.

Du kan blandt andet møde:

  • Repræsentanter fra Arbejdstilsynet, som vil fortælle om reglerne og om Arbejdstilsynets praksiserfaringer på området.
  • Kriminalforsorgen v. Eva Worm, leder af HR Strategi og Implementering og projektleder Ina Rasmussen. De vil fortælle om Kriminalforsorgens initiativer og erfaringer.
  • Journalist og forfatter Abelone Glahn, som har beskæftiget sig indgående med digital chikane. Hun vil fortælle om forskellige former for digital chikane, og hvordan man forebygger og håndterer netchikane.
  • Hjerneforsker og læge Peter Lund Madsen vil give sit perspektiv på dagens tema.

Du kan tilmelde dig konferencen fra medio juni.

Publiceret: 15. maj 2019. Sidst opdateret: 15. maj 2019

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden