Volden tæller med i arbejdsmiljøregnskabet

I Esbjerg Kommune er vold og trusler et tema i kommunens interne audit, som gennemføres hvert år. Resultaterne fra audit indgår i arbejdsmiljøregnskabet og giver en god pejling på, hvor der er brug for ekstra opmærksomhed og indsats.

Har arbejdspladsen en beredskabsplan for psykologisk krisehjælp? Er der udarbejdet en lokal voldspolitik? Tilbyder arbejdspladsen medarbejderne kurser i forebyggelse af vold og/eller konflikthåndtering?

Sådan lyder nogle af spørgsmålene i den tjekliste, Esbjerg Kommunes afdeling Borger & Arbejdsmarked bruger til interne audits i kommunens sociale tilbud, i Borgerservice og på Jobcentret.

Audit foregår ved, at de 42 arbejdsmiljøgrupper i Borger & Arbejdsmarked besøger en anden arbejdsplads end deres egen og tager temperaturen på arbejdsmiljøet. Resultaterne indgår i kommunens arbejdsmiljøredskab og giver en god pejling på, hvor der er brug for ekstra opmærksomhed og opfølgning.

Særlig spot på tre områder
– Resultatet af den seneste interne audit viste, at der især er tre områder, vi skal have fulgt op på. Nemlig lokale voldspolitikker, retningslinjer for vold og trusler uden for arbejdstiden og brug af risikovurdering ved udadrettet adfærd, fortæller Gitte Leve Clausen, daglig arbejdsmiljøleder i Borger & Arbejdsmarked.

Arbejdsmiljøleder Gitte Leve Clausen

Arbejdsmiljøleder Gitte Leve Clausen

Hun havde på forhånd en fornemmelse af, at der var brug for opmærksomhed på retningslinjer for vold og trusler uden for arbejdstiden, for her er der kommet ny lovgivning for nylig. Til gengæld kom det bag på hende, at næsten hver femte arbejdsplads ikke har en voldspolitik.

– Vi har en udmærket overordnet voldspolitik i kommunen, men vi opfordrer til, at arbejdspladserne tilpasser den lokalt og gør den til ’deres egen’. Det er også noget af det, de taler med Arbejdstilsynet om, når de er på besøg.

For at få flere arbejdspladser til at udarbejde voldspolitikker har Gitte Leve Clausen taget kontakt til to sociale tilbud, der endnu ikke har en politik.

– Jeg hjælper dem med at udarbejde en skabelon, og vi sætter en proces i gang. Dialogen er en vigtig del af at udarbejde en voldspolitik. De to arbejdspladser er ’pilot-arbejdspladser’. Efterfølgende vil vi bruge deres erfaringer til at sætte lignende processer i gang flere af de steder, der endnu ikke har en lokal politik.

Risikovurdering – hvad passer til os?
Arbejdsmiljøgruppen vil også arbejde videre med retningslinjer for risikovurdering. Det er skrevet ind i ”Beredskab om højrisikoadfærd”, at de sociale tilbud skal bruge BVC (hvor borgerens adfærd scores på seks variable) til risikovurdering. Det er også BVC og mestringsskemaer, tre botilbud i kommunen afprøver i et forskningsprojekt om vold på bosteder, som Esbjerg Kommune deltager i.

– BVC er et praktisk og håndterbart redskab, men det stammer fra behandlingspsykiatrien, hvor der er flere restriktioner. Gennem forskningsprojektet er vi blevet i tvivl, om BVC er den metode, vi fortsat skal anbefale de sociale tilbud at bruge til risikovurdering, siger Gitte Leve Clausen og forklarer:

– Hvis en borger på et bosted fx er irritabel og smækker hårdt med døren, scorer han 2 i BVC. Det udløser, at der skal to medarbejdere på, og at han ikke må tage i byen. Men det at smække med døren behøver ikke at betyde, at der er optrapning til vold. Nogle borgere får afløb for deres irritation ved at smække med døren, i stedet for at lade det gå ud over de andre beboere og personalet.

Efter planen skal BVC og mestringsskemaer udbredes til flere sociale tilbud, når forskningsprojektet, som er sat i gang af Socialstyrelsen, slutter i sommeren 2018.

– Vi går videre med at afsøge, om der er andre redskaber, der passer bedre til os, siger Gitte Leve Clausen.


Beredskab ved højrisikoadfærd
I Foråret 2015 besluttede Forvaltnings-MED for Borger & Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune ”Beredskab ved højrisikoadfærd”. Det gælder for ca. 1800 ansatte i kommunens sociale tilbud, på Jobcentret og i Borgerservice.

”Beredskab ved højrisikoadfærd” handler primært om, hvad de enkelte arbejdspladser kan gøre for at forebygge vold og trusler om vold. Og hvad man gør, hvis voldsforekomsten øges, og især hvis vold og trusler ændrer karakter til at blive mere voldsom.

Som opfølgning på det vedtagne beredskab blev vold og trusler hovedtemaet i den interne audit i Borger & Arbejdsmarked.

Udskriv
Del