Psykiatrisk Afdeling Middelfart: Safewards fører til mindre tvang

Positive ord, beroligende metoder og udskrivelseshilsner er i fokus på Psykiatrisk Afdeling Middelfart. Her arbejder personalet med Safewards og modellens 10 interventioner til at undgå konflikter, vold og  tvang. Med gode resultater.

På en væg på Afsnit P2 i Psykiatrien i Middelfart vokser Håbets Træ. På træets blade er der hilsner fra tidligere patienter: ‘Det får en ende – tro på det!’ ‘Selvom verden er sort, er det hele aldrig lort.’ ‘Lev mens du gør det, elsk mens du tør det.’, står der på nogle af bladene.

– Det giver håb til nye patienter at se, at andre har haft det svært – og er kommet videre, fortæller afdelingssygeplejerske Elisabeth Pedersen.

haabets trae

Lignende træer med udskrivningshilsner møder man på mange andre afsnit i Psykiatrien i Region Syddanmark. Udskrivningshilsner er en af 10 interventioner i Safewards-modellen. Modellen forklarer, hvor der typisk kan opstå konflikter – såkaldte flashpoints. Og den indeholder 10 interventioner, som personalet kan arbejde med for at undgå konflikter, som kan føre til vold og i sidste ende tvang. Interventionerne er evidensbaserede. (Se box)

Det koster ikke noget at vende ordene om
Region Syddanmark har arbejdet med Safewards siden efteråret 2015.

På Afsnit P2 i Middelfart kommer det til udtryk på flere måder i det daglige: I den måde afdelingen er indrettet, i den måde personalet og patienterne er sammen på og i de ord, man bruger, fortæller Elisabeth Pedersen:

– Før i tiden fortalte husordenen om alt det, man ikke måtte. I dag bliver man budt velkommen til afdelingen, og vi har fokus på muligheder. Rammen er stort set den samme, men formuleringerne gør en forskel i forhold til at føle sig velkommen og føle sig mødt og respekteret som menneske. På døren til vaskerummet står der fx: ‘Du har mulighed for at vaske tøj mellem 7 og 19’ i stedet for: ‘Du må ikke vaske tøj efter kl. 19’. Det koster ingenting at vende om på ordene.

Cola og chili virker beroligende
En af interventionerne i Safewards er beroligende metoder. Afdelingen har en kasse med mandala-malebøger, cola, chili og andet, der kan virke beroligende. Chili er i bogstaveligste forstand hot, når det handler om at undgå, at konflikter udvikler sig og fører til tvang. Når man spiser en chili, kan man nemlig ikke koncentrere sig om andet. Og det flytter fokus.

Sanserummet på psykiatrisk afdeling

Sanserummet

P1 og P2 har også et sanserum, hvor man kan finde ro på en kuglemadras, mens music cure giver mulighed for at nyde naturoptagelser og lyde. Hos ergoterapeuterne er der et aktivitetsrum, et kreativt værksted, som patienterne selv har været med til at indrette og har døbt Frirummet. Hele afdelingen drager nytte af det.

Mindre tvang
På alle afsnit i Psykiatrisk Afdeling Middelfart er der – ligesom på de øvrige afdelinger i regionen – udnævnt såkaldte Safewards champions, som er tovholdere i forhold til de 10 interventioner. De foreløbige erfaringer med Safewards er gode.

– Vi kan se, at det virker hos patienterne. Tvangstallene er faldet. På adelingen i Esbjerg har vi allerede nået målet om at halvere tvang inden år 2020, fortæller Gitte Nørreskov Vase, som er projektleder for implementering af Koncept for akutmodtagelse i Region Syddanmark.

Fremover sætter Psykiatrien i Region Syddanmark ekstra fokus på deeskalerende kommunikation, som også er en af interventionerne i Safewards. De gennemfører en fire dages uddannelse sammen med Center for Konfliktløsning og uddanner ca. to instruktører på hver afdeling.

Safewards – også for personalet
Safewards og de 10 interventioner er ikke kun i brug over for patienterne. Også de ansatte i administrationen i Region Syddanmark har arbejdet med Safewards. Det  projekt står arbejdsmiljøkonsulent Kristine Toullec fra HR-afdelingen for.

– Vi har valgt tre af interventionerne og arbejdet med dem i personalegruppen. For at lære hinanden bedre at kende har vi lavet en mappe, hvor vi fortæller om os selv. Hvad vi godt kan lide, hvad vi ikke kan lide, hvad vi er særligt gode til. Og vi har holdt speeddating med hinanden.

Medarbejderne har også arbejdet med udskrivningshilsner med et ‘twist’.

– Vi alle sammen svaret på spørgsmålet: Hvad er det bedste ved at arbejde i Psykiatrien i Region Syddanmark? Svarene er samlet på et træ svarende til håbets træ. Det er sat op i administrationen, så alle, der kommer ind, kan se det, fortæller Kristine Toullec.


Safewards – de 10 interventioner

1. Afklare gensidige forventninger
2. Milde ord
3. Kommunikativ deeskalering
4. Positive ord
5. Støtte ved dårlige nyheder
6. Lær hinanden at kende
7. Hjælp hinanden
8. Beroligende metoder
9. Genskabe tryghed
10. Udskrivelseshilsen

Læs mere på www.safewards.net


 

 

Udskriv
Del