Østruplund: Trafiklyset giver sikkerhed og gør hverdagen lettere

Arbejdsgangene med risikovurderinger på papirkort var omstændelige. “Det må vi kunne gøre lettere”, tænkte medarbejderne på Østruplund, og så var ideen om et elektronisk trafiklys født. Det nye trafiklys giver overblik, letter arbejdsgange og sparer tid i hverdagen.

Gul – gul – grøn – grøn – grøn – grøn – grøn – grøn.

På væggen i personalerummet på afdeling Slottet hænger der er touchskærm med billeder af alle beboerne på afdelingen. Ud for hver beboer er der en farvemarkering – grøn, gul eller rød. Farven angiver, hvordan beboerens tilstand er her og nu, og hvilke forholdsregler personalet skal tage.

Her til formiddag er skærmen mest grøn, men der er også et par gule markeringer, der signalerer risikoadfærd og betyder, at personalet skal have ekstra opmærksomhed på de pågældende beboere.

Fælles overblikEn lignende skærm med trafiklys hænger i alle afdelinger på bo- og beskæftigelsestilbuddet Østruplund i Otterup på Fyn.

– Skærmen gør, at vi hele tiden har et godt overblik. Hvis en beboer fx skifter fra fx gul (risikoadfærd) til rød (farlig adfærd), kan man se det med det samme, og vores kolleger i de andre afdelinger kan også se det. Det giver sikkerhed og tryghed. Før skulle vi ringe rundt, hvis der sket en ændring, forklarer Simon Vaaben, afdelingsleder på Slottet.

Afdelingsleder Simon Vaaben, socialpædagog Trine Steiermark og Jan Steiermark ved en demo af trafiklyset.

Afdelingsleder Simon Vaaben, socialpædagog Trine Steiermark og Jan Steiermark (th.), som har  udviklet det trafiklys. Det blev i første omgang pilottestet på Region Syddanmarks afdeling i Ribe. Her er det en demoversion.

Det elektroniske trafiklys har været i brug siden juli 2015. Tidligere lavede medarbejderne risikovurderinger på papir, med grønne, røde og gule signalkort på opslagstavlen.

– Det gjorde arbejdsgangene noget mere omstændelige. Vi skulle rette både på kortet, i mapper og registrere i Bosted (socialfagligt it-system til dokumentation mv., red.). Vi tænkte, at det måtte vi kunne gøre nemmere. På den måde er systemet bygget ud fra tilbagemeldinger og ønsker fra personalet, siger Simon Vaaben.

Fra papir til skærm
Det nye elektroniske trafiklys er enkelt og lettilgængeligt, og medarbejderne på Slottet har taget godt imod det, fortæller Trine Steiermark, som er socialpædagog på Østruplund.

– Overblikket på skærmen gør det nemt at lave en hurtig opsamling, fx ved overlap – er der noget, vi kan gøre anderledes for at komme fra rød til grøn.

Risikovurderingerne på Østruplund evalueres hver tredje måned, og her er trafiklyset også en god hjælp.

– Det er meget nemmere at trække statistik ud end på papir. Trafiklyset giver et overblik i enkle diagrammer og gør det nemmere at få øje på sammenhænge. Fx kunne vi se, at konflikterne med en af vores beboere som regel kom lige efter et overlap i personalet, så ved vi, at vi skal sætte ind der, siger Trine Steiermark.

Øger fagligheden
Har der slet ikke været nogle udfordringer med trafiklyset?

Jo, men de er få og mest af teknisk art, fortæller Simon Vaaben. Fordelene ved det elektroniske trafiklys er klart i overtal.

– Trafiklyset er med til at øge vores faglighed, vi kommer grundigt rundt om de forskellige beboere. Systemet giver overblik, som vi ellers ikke har, det letter vores arbejdsgange og vi sparer tid, siger Simon Vaaben.

På længere sigt har medarbejderne på Østruplund tanker om at udvikle trafiklysets statistikmodul og måske også få det til at arbejde sammen med alarmsystemet Ascom, som medarbejderne bruger, så man fx får et bip, når trafiklyset opdateres. Det kunne også være smart, hvis man kunne koble sms-advisering på.

Østruplund i Otterup

Østruplund ligger i naturskønne omgivelser i Otterup på Fyn. Det gamle slot fra 1880’erne danner rammen for tre boafdelinger, Slottet, Skoven og Marken, hvor 33 borgere med fysisk eller psykisk funktions­nedsættelse bor i egne lejligheder. – Efter at beboerne er flyttet i egen lejlighed har vi færre konflikter og mindre vold, fortæller afdelingsleder Simon Vaaben.

Ind på rygraden – og ud til flere tilbud

Men først skal systemet ind på rygraden hos medarbejderne på alle fire afdelinger på Østruplund. Trine Steiermark er ved at lave en brugervejledning – også elektronisk – primært til nye medarbejdere og vikarer. Indtil trafiklyset er helt kørt ind, kører det gamle system med signalkort også som reserve.

Flere af de øvrige tilbud i regionens socialområde har vist interesse for systemet.  Vicecenterleder Flemming Hansen ser store potentialer i det:

– Det mest værdifulde er den dagsorden, der udspringer af trafiklyset. Overblikket gør, at der både er faglige gevinster, som kommer borgerne til gode, og der kommer fokus på sikkerhed for medarbejderne. Vi er selvfølgelig også spændte på effekten – om trafiklyset kan være med til at bringe magtanvendelser og vold ned.


demo af det elektroniske trafiklys

Demo af det elektroniske trafklys


Det elektroniske trafiklys giver et hurtigt visuelt overblik. Borgere med rød eller gul markering er altid øverst. Farvemarkeringen gælder det i 24 timer, herefter revurderes den. Hvis der er gået mere end 24 timer, kommer der en advarselstrekant frem på skærmen

Trykker man på fotoet af beboeren, kommer man ind på hans eller hendes generelle profil (stamkort), den vurdering, der afdækker, hvad der kan aktivere udadreagerende adfærd, hvilke signaler der fx kan gå forud mv.

Trykker man på farvemarkeringen, kommer man ind på beborens risikoprofil for den pågældende farve og kan læse om, hvad der kendetegner grøn, gul og rød gul adfærd, og hvad personalets handlemuligheder er. Vurderingerne laves så vidt muligt i samarbejde med borgeren.


Østruplund er en afdeling under Specialcenter for Voksne med Handicap i Region Syddanmark. Det er et bo- og beskæftigelsestilbud til voksne, som har psykisk udviklingshæmning og har behov for særlig social støtte eller er dømt til anbringelse. Østruplund har tre boafdelinger med lejligheder og et beskæftigelsestilbud. Derudover er der to enkeltmandsprojekter.

Udskriv
Del