Holbæk Kommune: Klædt på til forebyggelse af vold

28 medarbejdere i Holbæk Kommunes hjemmepleje og plejecentre har gennemgået et intensivt uddannelsesforløb og kan nu kalde sig vejledere i forebyggelse af vold.

– Vi satte gang i uddannelsen, fordi vi ønskede at lægge et fælles fundament for at tale om og arbejde med voldsforebyggelse. Det har vi fået – så nu skal huset bygges.

Det siger Anette Kornmaaler, konsulent i HR og Arbejdsmiljø i Holbæk Kommune. Hun er initiativtager til den uddannelse i forebyggelse af vold, som kommunen netop har gennemført i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS.

Anette Kornmaaler

Anette Kornmaaler

28 ledere, arbejdsmiljø­repræsen­tanter, tillids­repræsen­tanter og nøglepersoner fra hjemmeplejen og plejecentrene er uddannet vejledere i forebyggelse af vold.

De har fået fem dages intensiv undervisning i risikovurdering, retningslinjer for forebyggelse, regler for magtanvendelse, hensynsfuld nødværge mv. Emner, som var målrettet udfordringer i hjemme­plejen og på pleje­centrene.

 

– Vejlederne er ressourcepersoner på deres arbejdspladser. De skal have fokus på forebyggelse, retningslinjer og procedurer, sørge for at voldsepisoder bliver registreret, at arbejdspladsen har en kriseplan mv., fortæller Anette Kornmaaler.

Nu har vi en kriseplan
En af dem, der var med på uddannelsen, er Majbritt Nielsen, som er social- og sundhedshjælper i hjemmeplejen. Hun er også arbejdsmiljørepræsentant, og med uddannelsen føler hun sig godt klædt på til de udfordringer, hun møder i det daglige.

– Det er bl.a. min opgave at hjælpe mine kolleger, hvis de bliver udsat for en voldsom episode. Vi har netop udarbejdet en kriseplan, så vi ved, hvad der skal ske, hvis en medarbejder bliver udsat for trusler, vold eller chikane. Sådan en havde vi ikke før, men det er supervigtigt.

Majbritt Nielsen understreger, at det er individuelt, hvad man opfatter som vold, hvad man bliver ramt af, og hvor ens grænse går.

– Hvis en kollega føler sig ramt, skal jeg selvfølge tage det alvorligt, lytte og sørge for at der bliver taget hånd om det. Fx ved at lave en handleplan for, hvordan vi undgå at det sker igen.

Netværk for voldsvejledere
For at holde løbende fokus på vejledernes rolle er der etableret et netværk, som HR og Arbejdsmiljø understøtter.

– Her kan vejlederne mødes og udveksle erfaringer, sætte fokus på det, der er svært, og få sparring og ny viden. Det er vigtigt at kunne dele viden og styrke det tværgående samarbejde, siger Anette Kornmaaler.

Majbritt Nielsen er glad for den mulighed.

Majbritt Nielsen

     Majbritt Nielsen

– Det er rigtig godt, at vi kan bruge hinanden som sparringspartnere og få andre øjne på vores problemer. I mit distrikt har vi fx ikke ret meget fysisk vold i hjemmeplejen – det er mere på plejecentrene, hvor der er mange borgere med demens. Hvis vi møder borgere med demens i hjemmeplejen, er det godt at kunne sparre med de kolleger, der arbejder med det til daglig.

Netværkets første opgave er at kortlægge samarbejdspartnere med specialviden, som vejlederne i forebyggelse af vold kan trække på – på tværs af kommunen. Det kan være en hjerneskadekoordinator eller en demenskoordinator.

Mål: Færre magtanvendelser og mindre vold
Anette Kornmaaler håber, at vejledernes arbejde med tiden kan aflæses i kommunens statistikker over magtanvendelser og sygefravær.

– Håbet er, at vi på længere sigt kan se en nedgang i magtanvendelser, og at sygefraværet bliver mindre. Men det kan være svært at måle, fordi der selvfølgelig også er mange andre forhold end voldsvejledernes arbejde, der spiller ind på det.

– Vi vil selvfølgelig også gerne se færre registreringer af voldsomme episoder. Men erfaringen er, at antallet ofte stiger, når man begynder at sætte fokus på et område. Derfor vil vi heller ikke se det som et negativt tegn, hvis der kommer flere indberetninger i den kommende tid. At registrere de voldsomme episoder er jo også en væsentlig del af at forebygge vold, fordi man kan se mønstre mv., siger Anette Kornmaaler.

Foreløbig glæder hun sig over, at  vejlederne i forebyggelse af vold er kommet godt fra start og har stor bevågenhed.

– Der er stor opbakning fra lederne i hjemmeplejen og på plejecentrene, og mange ledere har selv været med på uddannelsen. Også fællestillidsrepræsentanterne har støttet rigtig godt op.

Uddannelsen til vejleder i forebyggelse af vold blev gennemført i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS og med delvis finansiering fra Den Kommunale Kompetencefond.

 

Udskriv
Del