Hjemmeplejen i Gladsaxe: Udsat i hjemmet

I Gladsaxe Kommune har hjemmeplejen oprettet et team af fagpersoner omkring den enkelte borger. Teamet skal sikre, at de medarbejdere, der kommer hjem til borgerne, er klædt så godt på som muligt til at håndtere konflikter og voldsomme episoder.

Vold, trusler og ukvemsord er ikke usædvanligt for de ansatte i hjemmeplejen i Gladsaxe Kommune. For år tilbage oplevede vi, at bunken med skadesanmeldelser bare voksede og voksede. Flere og flere ansatte i Trænings- og Plejeafdelingen blev udsat for vold, trusler og chikane, når de passede deres job i hjemmeplejen. De blev slået, skubbet, kørt ind i med rollator eller kørestol og råbt ad. “Skrid ud af mit hjem” og “Vis dig aldrig her igen“, var blot noget af det, medarbejderne måtte lægge øre til.

Tidligere arbejdede vi mest med demente borgere, men med årene er der kommet flere borgere med alkoholmisbrug og flere psykiatribrugere til. Og det har skabt udfordringer for personalet. De “nye borgeres” krav er anderledes, de skal tackles på en anden måde, end vi har været vant til, og de har ofte en anden adfærd.

Vi oplever også, at de pårørende kan være med til at trappe en konflikt op, for eksempel fordi de er bekymrede for deres mor, far, søskende eller ægtefælle. Bekymringen går nogle gange ud over de ansatte i hjemmeplejen, som bliver råbt ad eller truet.

Drukfest og knive
Medarbejderne i hjemmeplejen besøger mange forskellige borgere, og vi ved ikke altid, hvad vi kommer ud til. På et tidspunkt kom en medarbejder for eksempel hjem til en borger, som holdt en stor “drukfest”, og han og hans kammerater havde ikke tænkt sig, at medarbejderen skulle forstyrre den. Så hun blev sendt af sted med en byge af ukvemsord og uforrettet sag.

En anden medarbejder fik sig en stor forskrækkelse, da hun kom hjem til en borger, der sad og legede med knive. Hun bakkede lige så stille ud af lejligheden.

Der er forskel på at arbejde hjemme hos borgeren og være ansat på for eksempel et plejecenter. Hvis en beboer på plejecentret udsætter en medarbejder for noget, som overskrider hendes grænser, kan hun gå. Og kollegerne er lige i nærheden til at bakke op. Når man arbejder i borgerens eget hjem, er det sværere at gå. Og der er ingen kolleger i nærheden, der kan bakke op og støtte.

Bruger „gentageknappen“
De mange anmeldelser om vold, trusler og chikane i hjemmeplejen skabte frustrationer. Samtidig håndterede lederne det meget forskelligt. Nogle slog chikanen og konflikterne hen, mens andre tog anmeldelserne mere alvorligt.

For at skabe et fælles udgangspunkt for arbejdet med at forebygge vold etablerede vi et team tilknyttet den enkelte borger. Teamet består af de fagpersoner, der er omkring borgeren, som kommer i hjemmet, og som hver især kan bidrage med nyttig viden om borgeren. Det kan være sosu-hjælpere eller -assistenter, sygeplejersker og andre ansatte fra hjemmeplejen.

Udgangspunktet for teamet er et tæt samarbejde, så borgeren oplever, at der er sammenhæng i plejen, og at medarbejderne siger og gør de samme ting.

Teamet har nogle spillereger for relationen, eksempelvis at lade borgeren indlede samtalen, fordi medarbejderen er i borgerens hjem.

Teamet har også god erfaring med at bruge “gentageknappen”. Når en borger vredt siger: “Hvorfor er det dig, der er her i dag, dine kolleger er meget bedre”, svarer medarbejderen tilbage i en venlig tone: “I dag er det mig, der er her.”

På den måde inviterer medarbejderen ikke borgeren til så meget diskussion.

“Du duer ikke til noget”
Karl er 59 år og alkoholmisbruger, han har lige fået amputeret sit ene ben ved knæet.

Karl sidder i kørestol og er frustreret over sin situation. Allerede da medarbejderen fra hjemmeplejen kommer ind ad døren og siger “hej”, er han i dårligt humør. “Er det dig, der kommer,” spørger han skuffet. Han havde forventet af se en anden, fortæller han: “Du er den ringeste, jeg har haft, du duer ikke til noget.”
Medarbejderen ved ikke rigtigt, hvordan hun skal reagere. Hun har allermest lyst til at gå, men hun bliver usikker og handlingslammet og går i gang med sine opgaver.
Karl er efter hende hele tiden. Han skælder hende ud for ikke at gøre sit arbejde ordentligt. Og han begynder at køre sin kørestol ind i hende. Det gør ondt, og hun beder ham om at stoppe. Han bliver ved. Bakker kørestolen tilbage og kører ind i hende igen. Nu begynder han også at bebrejde hende, at han har mistet sit ben.
Medarbejderen kan ikke nærme sig Karl – han lukker af over for hende og siger, det er hendes skyld det hele. Medarbejderen pakker sammen og går. Hun får en hilsen med på vejen: “Kom aldrig i mit hjem igen.”

Medarbejderen vender episoden hjemme i sit team. Sygeplejersken, der også kommer hos Karl, fortæller, at han, siden han fik sit ben amputeret, har været angst for at miste sit andet ben også. Så hans opførsel er udtryk for fortvivlelse, afmagt og frustration over sin situation. Karl er bekymret og i et smertehelvede på grund af sit ben. Den faglige viden giver medarbejderen en anden forståelse for Karl og et andet udgangspunkt for relationen, næste gang hun kommer hos ham.

Fra tabu til tema
Teamet bruger meget tid på at snakke de episoder, der opstår hjemme hos borgerne, igennem, og vi har udviklet forskellige værktøjer, der virker i arbejdet med borgerne. Først og fremmest skal medarbejderen være mentalt forberedt, inden hun træder ind i hjemmet. Vi kalder det at “måtte ind”. Når medarbejderen står på dørmåtten, inden hun ringer på, skal hun lige tænke spillereglerne igennem.

Når hun er færdig, skal hun også “måtte ud” ved at reflektere over, hvad der gik godt og mindre godt i relationen med borgeren.

Tidligere var vold på arbejdspladsen et meget tabuiseret emne. Medarbejdere, der blev udsat for psykisk og fysisk vold, var ofte flove og følte, at de ikke slog til i deres arbejde. Mange havde en følelse af, at “det er nok min egen skyld”. Derfor bruger vi også tid på at snakke om, at vold og chikane er en fælles faglig udfordring og ikke et personligt nederlag.

Vold og trusler har udviklet sig fra at være et tabu til at være et tema blandt medarbejderne.

Tekst: Journalist Helle Horskjær Hansen

Udskriv
Del