30. september 2019

Gratis udviklingsforløb: Vold uden for arbejdstid

Vold, trusler og chikane uden for arbejdstiden har fået ekstra opmærksomhed blandt andet på grund af af nye regler på området, der trådte i kraft i 2016. De betyder, at arbejdsgiveren nu også har pligt til at sikre, at medarbejdere ikke udsættes for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden.

Vold som Udtryksform etablerer i efteråret et arbejdspladslaboratorium for ledere/afdelingsledere og arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, der ønsker inspiration og støtte til at udvikle og arbejde med at forebygge og håndtere chikane, trusler og vold i fritiden.

Det er gratis at deltage i udviklingsforløbet, der finder sted på og mellem fire samlinger.

Indhold

Målet med arbejdspladslaboratoriet er at etablere et forum på tværs af arbejdspladser, hvor deltagerne kan dele viden og erfaringer, få input og blive inspireret til at tage nye initiativer i arbejdet med at forebygge og håndtere arbejdsrelateret chikane, trusler og vold i fritiden. Herunder også elektronisk chikane.

Der er ikke tale om et kursus i traditionel forstand – men om et udviklingsforløb med en høj grad af deltagerinvolvering og -aktivitet. Hver samling byder på inspirerende oplæg ved eksterne oplægsholdere og konsulenter fra Vold som Udtryksform. Vi tilrettelægger dagene med en vekselvirkning mellem oplæg, dialog og gruppearbejde og lægger op til, at deltagerne kan arbejde videre med input fra samlingerne på egen arbejdsplads.

Konsulenter fra Vold som Udtryksform tilrettelægger og understøtter forløbet.

Tid og sted

Første samling er den 26.-27. november 2019 ved Middelfart. Efterfølgende mødes vi tre enkelte dage i foråret 2020, centralt i Danmark.

Mellem samlingerne arbejder deltagerne med egne initiativer – med mulighed for sparring fra Vold som Udtryksforms konsulenter.

Hvad kræver det at være med

Hver arbejdsplads deltager med en (afdelings)leder og en arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant.
I forpligter jer til at deltage i hele forløbet og tage aktivt del i udviklingsarbejdet på og mellem samlingerne. I skal have lyst til at dele jeres erfaringer om voldsforebyggelse med andre arbejdspladser.

I får på forhånd tilsendt et kort spørgeskema om jeres udfordringer med chikane, trusler og vold i og udenfor arbejdstiden.

Det er gratis at deltage i udviklingsforløbet. I betaler selv for transport og eventuelle udgifter til vikarer.

Sådan søger I

Ønsker I at være med i arbejdspladslaboratoriet, så søg senest den 1. oktober ved at sende en mail til chefkonsulent Birgitte Bækgaard Brasch på bbb@sus.dk

  • Skriv kort om jeres motivation og interesse for at være med. Herunder et par linjer om arbejdsmiljøudfordringer i relation til chikane, trusler og vold – i og uden for arbejdstiden.
  • Skriv hvem, der ønsker at deltage – navn, titel og arbejdsplads, telefon og mail på de to deltagere.

Søg senest den 15. oktober. I får svar på, om I er udvalgt til at være med ca. en uge efter ansøgningsfristen. Vi sammensætter laboratoriet ud fra arbejdspladsernes behov og geografisk spredning.

Yderligere oplysninger

Har I brug for yderligere oplysninger, kontakt gerne
Birgitte Bækgaard Brasch, bbb@sus.dk
Bjarne Møller, bm@sus.dk

Hent invitation som pdf

Publiceret: 30. september 2019. Sidst opdateret: 8. oktober 2019

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden