Mai Mercado

30. januar 2017

Faglige organisationer uenige om forslag om knivforbud

Socialminister Mai Mercado har nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til knivforbud på psykiatriske bosteder. Forslaget får en blandet modtagelse af de faglige organisationer.

På fire år er fem ansatte på bosteder blevet dræbt af beboere med kniv.

For at undgå, at det skal ske igen, nedsætter socialminister Mai Mercado (K) nu en arbejdsgruppe, der skal se på, om man på en hensynsfuld måde kan indføre forbud mod knive på bosteder.

Jeg nedsætter en arbejdsgrupper for at finde en afbalanceret løsning, som kan dæmme op for risikoen for knivoverfald uden at sætte unødige begrænsninger for de borgere, som bare vil kunne smøre sig en mad i køkkenet

Mai Mercado tidligere på måneden til Jyllands-Posten

Initiativet kommer efter at Københavns socialborgmester Jesper Christensen (S) i begyndelsen af året foreslog, at det skal være forbudt for beboere, der har en psykisk lidelse, at have knive på værelset.

Knivforbud splitter faglige organisationer

Forslaget om et knivforbud får en blandet modtagelse af de faglige organisationer, der organiserer medarbejderne på landets bosteder.

– Jeg er optaget af, at medarbejderne er i live på bostederne, siger FOA’s formand Dennes Kristensen, der kalder et knivforbud i en eller anden form for ‘almindelig sund fornuft’ og understreger, at der er behov for handling.

Socialpædagogernes Landsforbund mener ikke, at knivforbud løser de grundlæggende problemer:

– Det er alt for nemt at foreslå knivforbud. Det er udtryk for populisme og symbolpolitik. Og hvad bliver det næste? Gaffelforbud?, siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen til avisen.dk

Udspil fra arbejdsgruppe inden sommer

Socialministerens arbejdsgruppe består af repræsentanter fra fra Børne- og Socialministeriet, Justitsministeriet, Kommunernes Landsforening og Københavns Kommune. Mai Mercado forventer, at gruppen slutter sit arbejde inden sommerferien.

I efteråret aftalte regeringen og satspuljepartierne at afsætte 400 mio. kr. over de næste fire år til forebyggelse af vold på botilbud.

Publiceret: 30. januar 2017. Sidst opdateret: 19. juli 2018

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden