28. september 2016

Forskningsprojekt: Nye redskaber til voldsforebyggelse

Et nyt forskningsprojekt skal udvikle redskaber til at forebygge vold og trusler i psykiatrien og i fængsler

Der er brug for at udvikle konkrete redskaber til forebyggelse af vold og trusler. Redskaber, som fokuserer på hele arbejdspladsen, ikke kun på medarbejdernes adfærd eller den overordnede ledelsesstruktur. Det mener Lars Peter Andersen, som er forsker på Arbejdsmedicinsk klinik i Herning og projektleder på et nyt forskningsprojekt: ‘Integreret voldsforebyggelse’. Projektet hedder sådan, fordi der er brug for at forebygge på flere niveauer på arbejdspladsen, forklarer han:

– Hvis forebyggelse udelukkende fokuserer på ledelsen, vil det indebære en begrænset og uklar betydning for de ansattes adfærd. Omvendt vil ændringer, der udelukkende fokuserer på de ansattes adfærd, ofte kun være af midlertidig karakter og ikke rodfæstes som en del af arbejdskulturen. Ved at integrere to tilgange opnås en gennemgribende tilgang til voldsforebyggelse.

Ind i maskinrummet på 16 arbejdspladser 

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, Københavns Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Konkret vil forskerne afprøve et forebyggelsesprogram på 16 udvalgte arbejdspladser inden for psykiatrien og Kriminalforsorgen. Her kommer forskerne helt ind i maskinrummet på den enkelte arbejdsplads og udvikler i samarbejde med ledelse og medarbejdere redskaber til, hvordan de bedre kan forebygge vold og trusler.

Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

 

Publiceret: 28. september 2016. Sidst opdateret: 22. oktober 2018

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden