8. september 2021

Nyt materiale: Forebyg og håndter voldsomme episoder på væresteder

Pjece og dialogkort til medarbejdere og frivillige i væresteder, varmestuer og sociale cafeer.

Væresteder, varmestuer og sociale cafeer landet åbner hver dag dørene for mennesker med mange forskellige udfordringer. I hverdagen kan der opstå konflikter og voldsomme episoder, som kan slide på både gæster, ansatte og frivillige

En ny pjece fra Vold som Udtryksform giver inspiration og en systematik til fælles samtaler om forebyggelse og håndtering af konflikter og voldsomme episoder. Pjecen er tiltænkt ledere, medarbejdere og frivillige.

Til diskussion og refleksion

Pjecen er bygget op fire temaer i forhold til voldsomme episoder:

  1. Identifikation – som handler om at bliver klogere på, hvor og hvornår der opstår konflikter og voldsomme episoder.
  2. Forebyggelse – som handler om, hvordan I kan blive endnu bedre til at undgå, at der opstår voldsomme episoder, og hvordan I kan samarbejde med brugerne eller gæsterne om det.
  3. Håndtering – som handler om, hvad I gør, når der opstår en voldsom episode. Og hvordan I samler op bagefter.
  4. Læring – som handler om, hvordan I bliver klogere efter en voldsom episode, så I måske kan undgå en lignende situation en anden gang.

Under hvert tema er der en introducerende tekst, spørgsmål til refleksion og et par henvisninger til yderligere materiale.

Hent pjecen Forebyggelse og håndtering af voldsomme episoder på væresteder, varmestuer og sociale cafeer.

Vi har også udarbejdet dialogkort, som tager udgangspunkt i dilemmaer fra hverdagen og lægger op til diskussion og refleksion.

Materialerne kan bruges på personale- eller frivilligmøder eller i mindre grupper.

Publiceret: 8. september 2021. Sidst opdateret: 8. september 2021

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden