4. december 2020

Forebyg og håndter vold og trusler

Seks videoforedrag med psykologer, arbejdsmiljøprofessionelle og ledere fra Arbejdsmiljøcentret, Københavns Kommune, FOA, Kriminalforsorgen, Politiet og Forsvaret.

I nogle erhverv er vold og trusler en del af hverdagen for medarbejderne. Det gælder ikke bare for politibetjente, fængselsbetjente og soldater, men også for mange offentligt ansatte, som har med syge eller udsatte borgere at gøre. Og det gælder frontpersonale som fx vagter og ejendomsfunktionærer.

Det er vigtigt at vide, hvordan man forebygger og håndterer vold og trusler i praksis. Det fortæller en række eksperter om i seks videoforedrag og en artikel herunder. Foredragene skulle have været holdt ved en konference arrangeret af BFA Service – Turisme og Vold som Udtryksform i november 2020. På grund af Corona-situationen blev de i stedet filmet.

Vi håber, at foredragene kan medvirke til at skabe en bedre forståelse af de mekanismer, der er i spil ved arbejdsrelateret vold og trusler, og derved ruste ledere og arbejdsmiljøorganisationer til bedre at forebygge vold og trusler på arbejdspladsen og sikre medarbejderne et godt og trygt arbejdsmiljø.

Se videoforedragene her, hvert foredrag varer 15-20 minutter. Foredragene ligger også samlet på en temaside hos BFA Service-Turisme.


Forebyggelse af fysisk og psykisk vold

Videoforedrag ved psykolog Tue Isaksen, Arbejdsmiljøcentret

At agere professionelt i en verden med adfærd, der ofte er uforudsigelig, er svært. Ikke mindst når adfærden kan resultere i vold eller trusler. Oplægget sætter fokus på kompleksiteten i på den ene side at agere med de tillærte professionelle færdigheder og på den anden side at tage hensyn til og vise respekt for borgerens rettigheder – uden at overskride egne grænser. Oplægsholderen giver også et bud på, hvad der kan skabe læring og forebyggelse på alle niveauer i organisationen.


Forebyggelsesstrategier og praksiserfaringer

Videoforedrag ved chefkonsulent Eva Worm og arbejdsmiljøkonsulent Ina Rasmussen, Kriminalforsorgen

I Kriminalforsorgen betragtes vold og trusler som et organisatorisk problem, der kræver indsatser på alle niveauer i organisationen. Indsatserne omfatter bl.a. uddannelse af ledere i håndtering af medarbejdere udsat for voldsomme hændelser, implementering af en række tryghedsskabende initiativer, målrettet supervision til de mest belastede afdelinger, et internt onlineforum med adgang til nyheder, kampagner og informationsmateriale samt et eksternt onlineforum, så f.eks. pårørende har mulighed for at få relevant information.


God praksis på arbejdet

Videoforedrag ved chefkonsulent Charlotte Bredal, FOA

FOA er en af de faglige organisationer, hvor flest medlemmer bliver udsat for vold, trusler og chikane. Overgrebene spænder fra chikane og trusler via fx facebook til knivoverfald. Flere medlemmer af FOA har gennem de senere år på tragisk vis mistet livet, mens de var på job. Med udgangspunkt i FOA-erfaringerne, præsenterer Charlotte en række konkrete anbefalinger til god forebyggelsespraksis på arbejdspladser, hvor risikoen for trusler eller fysisk vold forekommer.


Arbejdsrelateret chikane på sociale medier

Videoforedrag ved arbejdsmiljøkonsulent Tine Strøbech, Københavns Kommune.

Hvad skal man som medarbejder gøre, hvis man oplever sig chikaneret på fx Facebook? Hvad skal ledelsen gøre? Hvad skal med i en beredskabsplan? Kan digital chikane forebygges?


Aldrig mere en 18. maj

Videoforedrag med politiinspektør Mogens Norup Lauridsen, Københavns Vestegns Politi

Den 18. maj 1993 opstår der voldsomme uroligheder på Nørrebro i København. Situationen eskalerer dramatisk og politiet affyrer 113 skarpe skud. 11 civile bliver ramt og et stort antal politifolk pådrager sig fysiske og psykiske skader. Hvad gik galt den skæbnesvangre aften og nat – og hvilke konsekvenser har det fået for den måde, politiet i dag arbejder med at forebygge unødvendige konfrontationer, vold og trusler?


Fra PTSD til reintegration

Videoforedrag ved Ulrik Thomsen, specialist i psykotraumatologi, Forsvaret

At opleve voldsomme episoder som fx vold, kan medføre symptomer på den psykiatriske diagnose PTSD. Genoplevelse, forhøjet alarmberedskab, undgåelse, nedsat evne til at regulere følelser, negativ selvvurdering og forstyrrelser i relationen til andre er nogle af de symptomer, der kan forekomme. Forsvarets Veterancenter tilbyder støtte til ramte soldater, veteraner – og til de pårørende. I oplægget præsenteres de væsentligste erfaringer fra centerets arbejde med forebyggelse, behandling og reintegration.


Psykologisk debriefing i politiet

Artikel af psykolog Tine Møller Lavergne, Psykologtjenesten i Rigspolitiet. Læs artiklen her

Publiceret: 4. december 2020. Sidst opdateret: 7. december 2020

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden