Vold som Udtryksform arbejder med forebyggelse af voild og konflikter

19. november 2021

Folketinget investerer i voldsforebyggelse

Vold som Udtryksform fortsætter arbejdet med at styrke trivsel og arbejdsmiljø de næste fire år.

Medarbejdere og ledere vil også i fremtiden kunne blive styrket med viden, redskaber og rådgivning til at forebygge vold og håndtere voldsomme episoder på fx skoler, i psykiatrien eller andre offentlige opholds- og arbejdssteder.

Det står klart efter at et bredt flertal af partier har indgået aftale om fordeling af reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

Her er der afsat midler til, at Vold som Udtryksform (VSU), der gennemføres af Socialt Udviklingscenter SUS, kan fortsætte sit virke i perioden 2022-2025.

Vold Som Udtryksform er en landsdækkende indsats, der arbejder for at forebygge og håndtere vold på arbejdspladser primært på social- og sundhedsområdet. VSU formidler viden fra forskning og praksis, udvikler metoder og redskaber til at forebygge, håndtere og drage læring af voldsomme episoder, understøtter arbejdspladser til at igangsætte, kvalificere og vedligeholde det voldsforebyggende arbejde, samt leverer sparring og rådgivning til en række aktører og organisationer på området.

Stor efterspørgsel

”Vi er rigtig glade for, at Folketinget viderefører indsatsen. Der er brug for praksisnær viden, metoder og kompetenceudvikling ude på vores vigtige offentlige arbejdspladser som botilbud, bosteder, skoler, i psykiatrien, på plejecentre og alle andre steder, hvor ofte sårbare borgere bor eller har deres hverdag, og hvor mange medarbejdere og ledere gør en stor indsats. Der er stor efterspørgsel efter at kunne håndtere konflikter og forebygge vold,” siger Vibeke Normann Andersen, direktør i Socialt Udviklingscenter SUS.

Vigtigt dobbelt blik

Vold Som Udtryksform har igennem mange år støttet og styrket den forebyggende indsats – kernen i indsatsen er et fokus på både medarbejdere og borgere/beboere/elever.

”Vi mener, det er meget væsentligt at have et ’dobbeltblik’. Altså at have blikket rettet mod borgernes trivsel og værdighed og samtidig medarbejdernes arbejdsmiljø og faglighed hvis vi skal skabe forandring og gode vilkår for begge,” siger Vibeke Normann Andersen.

Der afsættes i alt 12,6 mio. kr. til initiativet i perioden 2022-2025.

 

Publiceret: 19. november 2021. Sidst opdateret: 24. januar 2023

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden