Lasse Bliksted Christensen: Voldsforebyggelse i daginstitutioner

Dagtilbud Sydøst i Aalborg har udviklet et hændelsesskema til registrering af voldsepisoder (2:45).

Skemaerne skal blandt andet være med til at gøre op med en udbredt holdning om, at vold er et vilkår i arbejdet. Medarbejderne bruger hændelsesskemaerne som et arbejdsredskab, som dokumentation for arbejdsmiljøet – og til at afsløre, om nogle børn har særlige behov.

Lasse Bliksted Christensen, pædagog og arbejdsmiljørepræsentant, Børnehaven Sofie, Aalborg holdt talkshop på konferencen ‘Vold i arbejdet med børn og unge – en faglig udfordring’ den 20. januar 2015 i Vejle.