På botilbuddet

Når gode professionelle hensigter støder mod borgerens behov og forventninger (3:30).

Brug fx filmen som udgangspunkt for drøftelser i personalegruppen, når temaet er voldsforebyggelse, kommunikation, risikovurdering eller empowerment.