Mennesker med udviklingshæmning

I 2010 inviterede Vold som Udtryksform ledere, medarbejdere og arbejddsmiljørepræsentanter til et 24-timers møde om forebyggelse af vold i arbejdet med mennesker med udviklingshæmning.

Se og hør et udsnit af de mange gode erfaringer om voldsforebyggelse, som dag- og døgntilbuddene har høstet i tidens løb (11:50).