Jeg bestemmer!

Bjørn har udviklingshæmning og vil gerne selv bestemme, hvad han bruger sine penge til. Fx til Tuborg Classic. Pædagogen Annika er ikke enig.

“Jeg tænkte på, om jeg ikke måtte få mine 200 kroner … det er fordi, jeg skal have Tuborg Classic.”
Bjørn, som har udviklingshæmning, er ude at gå tur med sin kontaktpædagog, Annika, da talen falder på øl. Annika mener, det er dumt, at Bjørn bruger alle sine penge til øl. Senere – i supermarkedet – popper diskussionen op igen, med konflikt og kaos til følge.

Brug filmen som udgangspunkt for drøftelser i personalegruppen, når temaet er kommunikation og forebyggelse af konflikter og vold.

Filmen er produceret af Green Copenhagen. Den varer 3.22 minutter.