Forebyggelsesstrategier og praksiserfaringer i Kriminalforsorgen

Videoforedrag ved chefkonsulent Eva Worm og arbejdsmiljøkonsulent Ina Rasmussen, Kriminalforsorgen.

I Kriminalforsorgen betragtes vold og trusler som et organisatorisk problem, der kræver indsatser på alle niveauer i organisationen. Indsatserne omfatter bl.a. uddannelse af ledere i håndtering af medarbejdere udsat for voldsomme hændelser, implementering af en række tryghedsskabende initiativer, målrettet supervision til de mest belastede afdelinger, et internt onlineforum med adgang til nyheder, kampagner og informationsmateriale samt et eksternt onlineforum, så f.eks. pårørende har mulighed for at få relevant information.

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden