4. juni Online

Webinar: Forebyggelse af konflikter og voldsomme episoder i ældresektoren

Den 4. juni 2021 har Vold som Udtryksform inviteret en forsker fra NFA og en demenskonsulent fra Gladsaxe Kommune til at bringe deres viden om voldsforebyggelse i spil. De har begge stort indblik i, hvad der skal til for at forbedre arbejdsmiljøet og opnå mere trivsel på ældreområdet.

Kom og vær med og bidrag med dit eget perspektiv, når vi taler om, hvad medarbejdernes trivsel betyder i arbejdet med at forebygge voldsomme episoder. Hvorfor er det særligt vigtigt med denne opmærksomhed i ældresektoren? Og hvordan kan vi, med fokus på både arbejdsmiljø og den faglige tilgang til borgeren, arbejde med at styrke trivslen hos både medarbejdere og borgere?

Sofie Østergaard Jaspers, Post doc, cand.psych, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, formidler nogle af de pointer, der findes i forskningen om forebyggelse af vold på ældreområdet. Sofie inddrager viden fra sin Ph.d. om forebyggelse af vold på arbejdspladser, fx om vigtigheden af at fremme kvaliteten i det relationelle arbejde og skabe et lærende og refleksivt miljø. Forskningen viser, at begge dele har betydning for den voldsforebyggende indsats.

Charlotte Rugh, Demenskonsulent, ergoterapeut og Master i Organisation, Bakkegårdens demensboliger, Gladsaxe Kommune. Charlotte bidrager med viden og erfaringer fra praksis og har mange års erfaring med udvikling af medarbejdernes arbejdsmiljø og faglige tilgange. Har været med som demensfaglig udvikler til at løfte kvaliteten på plejehjemsområdet, støtte borgere og pårørende til at få en mere tryg og meningsfuld hverdag. Er proceskonsulent og underviser.

Birgitte Bækgaard Brasch, Chefkonsulent, Socialt Udviklingscenter SUS, Vold som Udtryksform, faciliterer webinaret og dialogen om, hvordan det med udgangspunkt i både forsknings- og erfaringsviden er muligt at forebygge voldsomme episoder på ældreområdet.

Praktisk

Webinaret afholdes fredag den 4. juni kl. 13.00-14.30 via platformen Vimeo.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Tilmeldingsfrist 2. juni 2021.

Vi sender link til login og materiale til brug på webinaret dagen før.

Kontakt

Har du spørgsmål i forbindelse med webinaret, så kontakt Birgitte Bækgaard Brasch, bbb@sus.dk, tlf. 7199 5487.

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden